Arendalsuka 2021: Utslippsfri luftfart – Norge som arena og tyngdepunkt

Elektrisk fly
Foto: Avinor

Luftfartstilsynet, Avinor, SINTEF og Norsk Industri har det siste halvåret kartlagt grunnlaget for en kraftsamling for utslippsfri luftfart, med særlig fokus på elektrifisering og hydrogen i regional flytrafikk. Konklusjonen er at det er store muligheter for å redusere utslipp fra hele verdikjeden, og gode muligheter for verdiskaping og nye arbeidsplasser innen utslippsfri luftfart for norsk næringsliv.

Verdikjeden for luftfart i Norge er omfattende. Mer enn tusen bedrifter leverer ulike varer og tjenester som skal til for å få luftfarten til å fungere. Samlede leveringer til luftfartens økosystem er over femti milliarder kroner. Oslo lufthavn er en av det største private arbeidsplassene i landet, og andre lufthavner er betydelige arbeidsplasser i sine regioner og lokalsamfunn. Luftfart er svært viktig i Norge, og både næringsliv og bosetting er avhengig av fly på en annen måte enn mange andre europeiske land, siden fly ofte er eneste kollektivtransporttilbud. Vi har også både et behov og et marked for utslippsfrie fly som kan operere på kortbanenettet.
 
Norge har vist at vi kan lede an innen elektrifisering av transport, slik vi har gjort innen vei- og sjøtransport. Nå har vi muligheten til å gjøre det samme innen lufttransport – samtidig som vi sørger for at verdiskapningen også skjer i Norge.
 
Hva må til – og hva må vi gjøre for å få det til?
 

Medvirkende:

  • Lars Kobberstad, Luftfartstilsynet
  • Abraham Foss, Avinor
  • Alexandra Bech Gjørv, SINTEF
  • Stein Lier-Hansen, Norsk Industri

Dersom du er i Arendal kan du stikke innom arrangementet på Clarion Hotel Tyholmen, møterom Stuen (begrenset antall plasser). Vil du heller følge arrangementet digitalt kan du se stream via facebookarrangementet.