Utsettelse av nytt EU-regelverk for droneoperatører

EU har vedtatt et nytt regelverk for droner som også vil bli gjeldende i Norge. På grunn av korona-situasjonen blir innføringen forsinket. Ny planlagt dato for ikrafttredelse for både Norge og EU er 1. januar 2021.

EU-kommisjonen har gått inn for en utsettelse av innføringen av det nye felleseuropeiske droneregelverket. Det er forventet at kommisjonen vedtar en beslutning om å forsinke det med seks måneder, altså at ny ikrafttredelsesdato vil bli 1. januar 2021.

Operativ del av regelverket

Utsettelsen gjelder for den operative delen av det nye regelverket; Commission Implementing Regulation (EU) 2019/947. Dette regelverket er det som er mest relevant for droneoperatører, og alle som skal fly drone.

Forskriften som gjelder produsenter og distributører, Commission Delegated Regulation (EU) 2019/945 vil ikke forsinkes. Her kan du lese mer om dette regelverket, se også selve lovdokumentet.

Bedre tid til forberedelser

Forsinkelsen innebærer i utgangspunktet godt nytt for norske operatører. Vi får alle bedre tid til å omstille oss til det nye regelverket, i tillegg får vi innføring av regelverket til samme tid i hele Europa.

Luftfartstilsynet jobber videre med informasjonsmateriell, registreringsløsning og annet implementeringsarbeid og legger fortløpende ut materiale og informasjon på nettsidene