Hvem får Sikkerhetsprisen 2019?

Sikkerhetsprisen for 2018 gikk til Oslo lufthavn ved Øyvind Hasaas. Luftfartsdirektør Lars Kobberstad til høyre.

Luftfartstilsynet deler hvert år ut Sikkerhetsprisen. Prisen går til en person eller organisasjon som har bidratt til å øke sikkerheten i norsk luftfart. Hvem blir det denne gang? Vi ønsker dine forslag.

Meld inn kandidater som du mener fortjener Sikkerhetsprisen for arbeid i 2019.

Hvordan går du frem?

Her har du muligheten til å komme med forslag på noen du mener har bidratt til å gjøre norsk luftfart tryggere. Vi ber alle som har kandidater om å følge kriteriene under, og lage en kort begrunnelse av kandidatens innsats, fremgangsmåte og resultater knyttet til kriteriene.

Forslag til kandidater sendes på mail til ks@caa.no innen 15. januar. Merk e-posten med «Sikkerhetsprisen 2019».

Jury

En jury vil gå gjennom alle forslag og vinneren blir invitert til Luftfartskonferansen 2020 den 28. januar i Bodø, for å motta prisen av luftfartsdirektør Lars Kobberstad.

Tildelingskriterier

  • Prisen tildeles enkeltpersoner eller organisasjoner i norsk luftfart som særlig har utmerket seg for å øke sikkerheten.
  • Luftfartstilsynet vurderer innsats som omfatter kortsiktig og langsiktig organisasjonsarbeid, kulturarbeid, opplæring og drift, rapportering, operativ, teknologi eller tekniske innovasjon, vesentlige forbedringer eller andre forhold som har bidratt til økt sikkerhet.
  • Vinneren har over tid gjort et målrettet og målbart sikkerhetsarbeid som har gitt en sikkerhetseffekt.