Hvem får Sikkerhetsprisen 2020?

Sikkerhetsprisen for 2019 gikk til Stiftelsen Norsk Luftfambulanse.

Luftfartstilsynet deler hvert år ut Sikkerhetsprisen. Prisen går til en person eller organisasjon som har bidratt til å øke sikkerheten i norsk luftfart. Hvem blir det denne gang? Vi ønsker dine forslag.

Meld inn kandidater som du mener fortjener Sikkerhetsprisen for arbeid i annerledesåret 2020.

Hvordan går du frem?

Her har du muligheten til å komme med forslag på noen du mener har bidratt til å gjøre norsk luftfart tryggere. Vi ber alle som har kandidater om å følge kriteriene under, og lage en kort begrunnelse av kandidatens innsats, fremgangsmåte og resultater knyttet til kriteriene.

Forslag til kandidater sendes på e-post til ks@caa.no innen 13. desember. Merk e-posten med «Sikkerhetsprisen 2020».

Jury

En jury vil gå gjennom alle forslag og vinneren blir invitert til Luftfartskonferansen - DIGITAL 2021, 26. januar, for å motta prisen av luftfartsdirektør Lars Kobberstad.

Tildelingskriterier

Prisen tildeles enkeltpersoner eller organisasjoner i norsk luftfart som særlig har utmerket seg for å øke sikkerheten.

  • Luftfartstilsynet vurderer innsats som omfatter kortsiktig og langsiktig organisasjonsarbeid, kulturarbeid, opplæring og drift, rapportering, operativ, teknologi eller tekniske innovasjon, vesentlige forbedringer eller andre forhold som har bidratt til økt sikkerhet.
  • Vinneren har over tid gjort et målrettet og målbart sikkerhetsarbeid som har gitt en sikkerhetseffekt.
Publisert: 26. nov 2020