SID-Sikker Integrering av Droner 2020

Velkommen til SID i regi av Luftfartstilsynet. – To temadager i Bodø for fag, erfaringsdeling, spørsmål og diskusjon.

NB! SID 2020 er utsatt inntil videre.

Vi må dessverre informere om at SID 2020, den 25.-26. mars, ikke vil bli gjennomført. Luftfartstilsynet har på bakgrunn av det pågående utbruddet av Covid-19 (koronavirus) innført begrensninger på møte- og seminarvirksomheten. Dette er i tråd med helsemyndighetenes gjeldende råd om å begrense slik aktivitet.

SID 2020 blir derfor utsatt til høsten. Vi vil komme med mer informasjon fortløpende.

Luftfartstilsynet takker for velviljen og beklager de ulempene dette medfører. Påmeldingsavgiften vil selvfølgelig bli refundert.

Vi beklager at vi må utsette, og håper at du vil delta på SID 2020 til høsten.


Utviklingen på vårt område i flybransjen går fort! I år kommer det et nytt regelverk med nye godkjenninger i Spesifikk kategori og et nytt registrerings- og eksamenssystem i Åpen kategori. SORA, LUC, utdanningsorganisasjoner og U-space vil også bli et tema.

Hvorfor skal du delta?

Seminaret gir deg en kickstart på overgangen til det nye regelverket og svarene på alle de spørsmålene du måtte ha til fremtidens dronehverdag. Har du konkrete spørsmål til din situasjon eller din sak så har vi satt av tid og personell til dette også.

Tentativt program: 

Endelig program kommer etter påmeldingsfrist:

Onsdag, 25. mars: 

10.30-10.45 Luftfartsdirektøren åpner

10.45-12.30: Overblikk og innføring

13.30-19.00: Godkjenning og tilsyn i Spesifikk kategori, risikovurdering med SORA.

Torsdag, 26. mars:

9.00-11.30: Spesifikk kategori for ulike operatører, Liqht UAS operator certificate (LUC). 

12.30-18.00: Nye opplæringskrav, utdanningsorganisasjoner, U-Space og UTM.

Påmelding: 

Deltagelse koster 600,- middag 25. mars er da inkludert. Reise, losji og lunsj dekkes av den enkelte. Betaling til Vipps: 551572, eller kontonr. : 7694.05.07681.

Det blir servert snacks og kaffe /te/mineralvann under konferansen. Selskapene velger selv hvor mange representanter som skal delta – vi registrer etter “førstemann til mølla” prinsippet.

Sted: Luftfartstilsynet lokaler i Bodø
Tid: 25. og 26. mars
Påmeldingsfrist: 8. mars (vi har 60 plasser)
For hvem: operatører, bedrifter, piloter, opplæringsinstitusjoner og andre interesserte
Språk: norsk

Sist oppdatert: 24. feb 2020