Seminar om rus, psykologi og Pilot Support

Luftfartstilsynet inviterer til seminar – Rus, psykologi og Pilot Support. Nye regler i forordning (EU) nr. 965/2012, gjeldende fra 14. august 2020.

Hvor: Luftfartstilsynet, Bodø

Når: 19. mars 2020, kl. 11.00 - 15.00

Påmeldingsfrist:  10. mars (25 plasser lagt ut)

Hvem: Alle CAT-operatører (både fixed wing og helikopter) og ellers andre interesserte

Språk: Norsk

- En temadag for informasjon, erfaringsdeling, spørsmål og diskusjon.


Etter «Germanwings-ulykken» ble det utarbeidet en del sikkerhetstilrådninger. EASA har, i tett samarbeid med bransjeorganisasjonene på både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, brukt disse som grunnlag for de nye reglene. Reglene skal bidra til å motvirke rus og mentale helseproblemer som risiko i luftfarten.

Seminaret skal gi informasjon om tiltak som skal innføres og orientere om kravene operatørene får til preventive og korrigerende tiltak mot sine crew.

Om arrangøren

Luftfartstilsynets Fagavdeling, Operativ seksjon – ved seksjonssjef Tove Skogheim, juridisk seniorrådgiver Tom Egil Herredsvela, sjeflege og Human Factors-spesialist Trond Erik Strand og assisterende sjeflege Terje Sæhle står som arrangører og ekspertpanel. I tillegg kommer Dr. Ries Simons, forfatter av den store PSP-guiden og en av grunnleggerne av EPPSI (European Pilot Peer Support Initiative).

Seminaret er lagt opp som en workshop der det vil være en innledende del og deretter åpnes for spørsmål og diskusjon.

Påmelding

Deltagelse er gratis, men reise og eventuell losji må man betale selv. Det er mulig å kjøpe lunsj i vår flotte kantine.

Selskapene velger selv hvor mange representanter som skal delta – vi registrerer fortløpende.


Påmeldingslink

Publisert: 06. feb 2020