Om flyvninger over iransk og irakisk luftrom

Det norske Luftfartstilsynet har, i likhet med den svenske Transportstyrelsen og i dialog med aktuelle norske operatører, gitt en anbefaling om ikke å fly over iransk og irakisk luftrom, i dagens situasjon. Det er imidlertid flyselskapene selv som fatter den endelige beslutningen vedrørende sine reiseruter. Ved spørsmål om reisen eller eventuell ombooking m.m. henvises det til det aktuelle flyselskap eller turoperatør.

Publisert: 13. jan 2020