Om flyvninger over iransk og irakisk luftrom

Det norske Luftfartstilsynet har, i likhet med den svenske Transportstyrelsen og i dialog med aktuelle norske operatører, gitt en anbefaling om ikke å fly over iransk og irakisk luftrom, i dagens situasjon.

Det er imidlertid flyselskapene selv som fatter den endelige beslutningen vedrørende sine reiseruter. Ved spørsmål om reisen eller eventuell ombooking m.m. henvises det til det aktuelle flyselskap eller turoperatør.

Oppdatert februar 2020:

På bakgrunn av en mer avklart sikkerhetssituasjon vedrørende Iran og Irak, trekkes den generelle anbefalingen om ikke å fly over Iran og Irak.

Den europeiske luftfartsmyndigheten EASA anbefaler imidlertid at flyvninger over Iran gjennomføres i en høyde på over 25 000 fot. Når det gjelder flyvninger over Irak, anbefaler EASA at flyvninger gjennomføres ved bruk av to luftromskorridorer, nærmere angitt i CZIB-2017-04R5. Risiko ved flyging over Irak, utenom angitte luftromskorridorer, anses for å være HØY i alle høyder.

Publisert: 13. jan 2020