Nytt regelverk for droner: Hvem må registrere seg som droneoperatør etter nyttår?

Fra 1. januar 2021 må droneoperatører gå inn på flydrone.no for å registrere seg. For dagens RO1, RO2 og RO3 operatører gjelder en overgangsordning fram til slutten av 2021.

Nytt felleseuropeisk regelverk kommer over nyttår, og det blir nye kategorier for droneoperatører. I Norge gjennomføres droneregelverket nasjonalt i første omgang. Regelverket består av flere lovtekster. Les mer på EASA sine nettsider. 

Lurer du på hvilken kategori du havner i finner du mer informasjon på våre nettsider, se også vår interaktive veileder.

Vi anbefaler alle å registrere seg som droneoperatør fra nyttår, men det er ikke et absolutt krav for alle som flyr drone. Her har vi laget en oversikt.

Disse MÅ registrere seg fra 1. januar 2021:

  • Alle som flyr i åpen kategori med en drone som har kamera, og som ikke er merket som leketøy i henhold til leketøysdirektivet.
  • Alle som flyr i åpen kategori med en drone som veier 250 gram, eller mer.
  • Alle som flyr i åpen kategori med en drone som har treffenergi over 80 Joule (hvis den skulle treffe en person).
  • Alle som flyr i spesifikk kategori.
  • Alle som flyr modellfly i regi modellflyklubb.

Disse MÅ registrere seg når ny EASA basisforordning trer i kraft:

  • Alle som i dag er registrert som RO1, RO2 eller RO3 operatør og fortsetter å operere under denne tillatelsen i 2021. Overgangsordningen for å operere etter reglene for RO1, RO2 og RO3 utløper i slutten av 2021.

Basisforordningen vil bli vedtatt og tre i kraft i løpet av 2021 etter at saken er behandlet i Stortinget.

Vær ute i god tid

Vi anbefaler alle som skal søke om tillatelse for å fly i spesifikk kategori å være ute i god tid, helst 6 måneder i forveien. Her finner du mer informasjon om spesifikk kategori og hvordan du går fram for å søke.

Meld fra til Luftfartstilsynet

De RO2 og RO3 operatører som ikke benytter seg av overgangsordningen og går over til åpen eller spesifikk kategori må huske å gi beskjed til Luftfartstilsynet. For å unngå å bli fakturert årsgebyr for 2021 må beskjed om overgang til spesifikk eller åpen kategori gis innen 31. januar 2021. Dersom slik beskjed blir gitt etter denne dato, vil årsgebyr for 2021 påløpe til og med det kvartal når Luftfartstilsynet mottar informasjon om overgang.

Registrering på flydrone.no

Med registrering får du et registreringsnummer som gir deg mulighet til fly drone innen hele Europa i åpen kategori. På registreringsportalen flydrone.no, finner du også gratis nettkurs med viktig og nyttig informasjon om droneflyging som kan benyttes av alle.

Registrer deg og ta nettkurs og eksamen på flydrone.no.

Lykke til med din droneflyging også i 2021!