Merking av luftfartshinder i vindkraftverk

Vindkraftverk foto: Leif Ingvarson/Mostphotos

Utbygging av vindkraftverk foregår for fullt i Norge i dag. Tema om visuell lysforurensning er derfor høyst aktuelt. Her finner du mer informasjon og avklaringer knyttet til eventuell godkjenning av radarstyring av hinderlys i vindkraftverk.

Luftfartstilsynets rolle er å ivareta flysikkerheten.

 

Les hele informasjonsartikkelen.

Publisert: 16. okt 2020