Mer fleksibel eksamensordning for trafikkflygere

Statens vegvesens trafikkstasjon Notodden.

Med innføring av nytt eksamenssystem har det nå blitt mye mer fleksibelt når kandidater kan ta teorieksamen. I tillegg får man nå umiddelbart svar på prøven.

Siden 2017 har det vært mulig for kandidater å ta droneeksamen på Statens vegvesen sine trafikkstasjoner. I 2018 fulgte teorieksamenen for privatflygere (PPL) og flygere av lette luftfartøy (LAPL) etter. Dermed økte antall eksamenssteder over natta fra ca. 10 til ca. 70. Teoriprøvene for de kommersielle sertifikatene kunne imidlertid fortsatt kun tas på noen få utvalgte steder, noen få ganger i året. I tillegg tok det fortsatt tid å få svar på prøven.

Flere muligheter, raskere svar

Med innføring av et nytt eksamenssystem er også teorieksamen for trafikkflygere nå blitt tilgjengelig på utvalgte trafikkstasjoner, der Tønsberg og Notodden er først ute. Antall eksamensperioder øker fra 6 til 12-14 i året. Kandidatene får i tillegg resultatet rett etter avsluttet prøve.

Ekstra eksamensmuligheter i juni

Koronastengingen ga et stort etterslep og selv etter åpning av trafikkstasjonene er antall plasser fortsatt begrenset på grunn av smittevernstiltak. Luftfartstilsynet tilbyr derfor muligheten til å ta teorieksamen i lokalene til Pilot Flight Academy i uke 24-27, i tillegg til eksamen på trafikkstasjonene i Tønsberg og på Notodden.

Så langt har gjennomføring av teorieksamen med det nye eksamenssystemet på trafikkstasjonene vært en suksess, også takket være et godt samarbeid med Statens vegvesen.

Fornøyd pilotstudent

Rolf Asgeir Botnen er pilotstudent på Pilot Flight Academy i Sandefjord. Han skryter av det nye systemet.

Rolf Asgeir Botnen, pilotstudent ved Pilot Flight Academy. Foto: Pilot Flight Academy

– Programvaren har blitt mer oversiktlig og det er lettere å navigere. Man ser hvor man ligger i løypa, det er lett å hoppe over og finne tilbake, og markere de spørsmålene man vil se nærmere på litt senere. Det har også blitt enklere å få frem vedlegg og navigere mellom disse og spørsmålene.

Tips og forbedringspotensial

Han forteller at programvaren fungerte problemfritt da han tok eksamen i forrige uke, men har et par tips. – Når man er ferdig med prøven får man svaret med en gang. Det gikk greit for meg – jeg sto med god margin. Men det kan være litt dumt når man stryker og skal rett på neste eksamen. Da kan man fort bli litt påvirket på de neste prøvene. Det hadde kanskje vært bedre om man kunne ha fått oversikt over resultatene etter siste prøve for eksamensperioden.

– Det å ta en slik eksamen er ganske annerledes enn å skrive en bacheloroppgave. Vi får mange spørsmål med ofte nesten like svarmuligheter. Da er det kjempe viktig å lese veldig nøye, og få med seg alle detaljene i både spørsmål og svar. Det er lett å la seg lure. Ellers er det å forberede seg godt og bruke tiden og hjelpemidlene man har tilgjengelig så godt man kan.