Luftfartstilsynet arrangerer førstegangsseminar for kontrollanter

Luftfartstilsynet ønsker å invitere til førstegangsseminar for kontrollanter i Luftfartstilsynets lokaler i Bodø, 10. til 12. mars 2020.

Dato: 10. - 12. mars 2020
Tid: Kurset vil starte 10. mars kl. 11.00, og avsluttes 12. mars kl. 16.30.
Sted: Luftfartstilsynet, Sjøgata 45 i Bodø.

Deltakeravgift: Satt til kr. 4700,-, som betales ved påmelding.
Dette inkluderer: Felles middag den 11. mars, i tillegg til selve seminaret. Reise og opphold besørges av den enkelte.

Følgende temaer vil dekkes:

  • Info about Flight Examiner Manual/Handbook
  • Part-FCL and related AMCs and GM relevant to their duties
  • National requirements relevant to their examination duties
  • MCC, human performance and limitations;
  • Fundamentals of evaluation relevant to applicant's performance
  • Language Proficiency Requirements and Assessment.

Innholdet i seminaret vil dekke den teoretiske delen av «Examiner standardisation» i henhold til FCL.1015, AMC1 FCL.1015 og AMC2 FCL.1015.
Det er viktig at deltakerne før seminaret setter seg godt inn i relevante områder i Part FCL med tilhørende AMC – GM.

Seminaret er fullt.

Ved eventuell avmelding vil det påløpe et gebyr på kr. 200,-, som trekkes før deltakeravgift refunderes.

Ved spørsmål, kontakt Jens Petter Larsen på telefon 982 61 756, eller pr. e-post jpl@caa.no


Publisert: 14. jan 2020