Konsekvenser av brexit for sertifikater

Foto av EU-flagget og det britiske flagget.
Foto: Mostphotos

Storbritannia går ut av EU 31. januar 2020. EU og Storbritannia har blitt enige om en avtale som skal gjelde i en overgangsperiode fra 1. februar 2020 og i alle fall frem til 31. desember 2020. I denne overgangsperioden er Storbritannia ikke lenger medlem av EU, men alt EU-regelverk vil gjelde også for Storbritannia.

I overgangsperioden frem til 31. desember 2020 vil norske flypassasjerer ikke oppleve noen endringer. Heller ikke norske sertifikatinnehavere, flyselskaper eller andre selskaper i norsk luftfart vil oppleve noen endringer i overgangsperioden. Britiske flyselskaper og andre britiske selskaper beholder sine EU-godkjenninger og skal følge EU-regelverket i overgangsperioden.

Britiske sertifikater og rettigheter – forordning (EU) nr. 1178/2011

Overgangsperioden etter brexit utløper 1. januar 2021. Dette vil få konsekvenser for innehavere av britiske sertifikater, rettigheter, attestasjoner og legeattester, som da vil regnes som utstedt av tredjeland. Dette gjelder sertifikater og rettigheter, attestasjoner og legeattester som er utstedt i Storbritannia etter forordning (EU) nr. 1178/2011.

Søknad om overføring av britisk sertifikat, rettighet, attestasjon og legeattest må være kommet til Luftfartstilsynet innen utløpet av 31. desember 2020. Søknader mottatt 1. januar 2021 eller senere vil ikke kunne behandles.

Søknader om overføring av britisk utdanning, teorieksamen o.l. må være kommet til Luftfartstilsynet innen utløpet av 31. desember 2020. Søknader vil bli behandlet i tråd med de retningslinjene som EASA fastsetter.

Søknader om overføring må sendes på e-post, slik at tidspunkt for sending registreres.

Rettigheter i norsk sertifikat som er forlenget av britisk kontrollant

Rettighet i norsk sertifikat som er forlenget før 31. desember 2020 av kontrollant med UK CAA sertifikat er gyldig frem til utløpsdato. Legeattest tilknyttet norsk sertifikat, som er utstedt av UK CAA AME før 31. desember 2020, er også gyldig frem til utløpsdato.