Karrieremuligheter i Luftfartstilsynet

Foto: Mali Malmedal/Luftfartstilsynet

Er du på utikk etter ny jobb?

Vi har for tiden fire ledige stillinger ute. Ved å trykke på lenkene kommer du til stillingsutlysningene, og på våre karrieresider finner du god informasjon om hvordan det er å jobbe i Luftfartstilsynet. Vår viktigste oppgave er å bidra til økt flysikkerhet, noe som krever høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere innen alle våre fagområder

Våre kulturverdier er åpenhet, samarbeid, respekt og profesjonalitet. Hvis du identifiserer deg med disse verdiene og har kompetansen vi leter etter oppfordrer vi deg på det sterkeste til å søke. 


Flyplassinspektør

Vi fører tilsyn med ca. 100 flyplasser og helikopterplasser rundt om i landet, fra Ny-Ålesund i nord til Kristiansand i sør. Vi bistår også andre myndigheter i tilsyn av helikopterdekk på skip og på kontinentalsokkelen. Jobben som flyplassinspektør har mange spennende utfordringer og oppgaver som krever tverrfaglig samarbeid. Vi ser etter noen med relevant arbeidserfaring og/eller høyere utdanning – gjerne innen elektro og operativ flyplassdrift. 
Søknadsfrist 13. april. 

Les mer om stillingen og søk her. 

 

Flyoperativ inspektør ubemannet luftfart

Har du en genuin interesse for teknologi og evne til å sette deg inn i komplekse problemstillinger? Kanskje har du operativ erfaring fra ubemannede systemer og er fleksibel og løsningsorientert med gode samarbeidsevner? Relevant høyere utdannelse eller luftfartsfaglig bakgrunn kommer godt med hvis du ønsker å bli en del av Luftfartstilsynets nyeste og mest ekspanderende seksjon. Her blir det garantert ikke tid til å kjede seg! 
Søknadsfrist 13. april. 

Les mer om stillingen og søk her. 

 

Flyoperativ inspektør helikopter offshoreoperasjoner

Vi ser etter en kandidat med høy kompetanse innen operativ luftfart, og gjerne som fartøysjef på tyngre flermotors helikoptre, til stillingen som inspektør i operativ seksjon. Du må helst ha minimum fem års erfaring som flyger i kommersiell eller militær luftfartsvirksomhet med hovedvekt på sivile offshoreoperasjoner i Europa. I denne jobben får du samarbeide med noen av landets fremste eksperter på luftfart, og stillingen kjennetegnes av ansvar og direkte påvirkning både nasjonalt og internasjonalt. 
Søknadsfrist 26. april. 

Les mer om stillingen og søk her. 

 

Seniorrådgiver cyber security

Digital sikkerhet er ekstremt viktig i dagens samfunn, derfor har vi opprettet en helt ny stilling innenfor dette fagområdet. Vi ønsker oss en engasjert og dyktig person til å lede arbeidet med risiko- og sårbarhetsanalyser innen digital sikkerhet i luftfarten. Kandidaten må i utgangspunktet ha utdannelse på mastergradsnivå innen informasjonssikkerhet, men er du riktig person for jobben kan erfaring veie opp for utdanningskravet. Her får du muligheten til å bryne deg på interessante problemstillinger i en avdeling med engasjerte medarbeidere med bred og variert kompetanse. 
Søknadsfrist 13. april.

Les mer om stillingen og søk her.