Internasjonale charterflyginger til/fra Svalbard lufthavn begrenses grunnet COVID-19 pandemien

Colourbox.com / Curioso.Photography
Svalbard lufthavn. Foto: Colourbox.com / Curioso.Photography

Samferdselsdepartementet har i en midlertidig instruks til Luftfartstilsynet, utarbeidet i samråd med Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet, begrenset den internasjonale chartertrafikken til/fra Svalbard lufthavn Longyear, med bakgrunn i COVID-19 pandemien.

Helse- og redningsberedskapen på Svalbard er ikke dimensjonert for å håndtere en situasjon med stort utbrudd av COVID-19, og samtidig opprettholde tilstrekkelig beredskapskapasitet for andre hendelser. Det har derfor vært nødvendig å innføre begrensninger knyttet til reiselivsaktiviteter på Svalbard.

Luftfartstilsynet bes midlertidig om ikke å gi dispensasjon til internasjonale charterflyginger til/fra Svalbard lufthavn Longyear, som er en nasjonal lufthavn.

Når særlige forhold foreligger, kan likevel dispensasjon til internasjonale charterflyginger gis, slik som flyginger som er nødvendige for å ivareta kritiske samfunnsfunksjoner, transport av nøkkelpersonell i viktige bedrifter eller virksomheter, og vitenskapelig virksomhet. Hvorvidt det foreligger særlige forhold avgjøres i samråd med Sysselmannen på Svalbard.

Den midlertidige instruksen vil ikke få konsekvenser for gjennomføringen av avtalen med Russland fra 1974 om bruken av Svalbard lufthavn. Den midlertidige instruksen gjelder til den blir opphevet.

Publisert: 03. jul 2020