Endringer i sertifikatformat for flygere

Luftfartstilsynet har endret utformingen av sertifikater for flygere med PPL, CPL, MPL og ATPL sertifikater.

Hvorfor

Hensikten med endringen er å forenkle og standardisere sertifikatmalen i tråd med «beste praksis» blant EU-landene. Endringen medfører også at det frigjøres plass til forlengelse og fornyelse av rettigheter.

Konkrete endringer

I rubrikk XII, Rettigheter, bevis og privilegier – vil Luftfartstilsynet skrive inn alle gyldige rettigheter og bevis som Instruktør og Kontrollant. Nytt er at «valid until» er påført utenfor rettighet og bevis som har utløpsdato.

Eksempel:


Når Luftfartstilsynet utsteder nytt sertifikat vil det være blanke rader på baksiden av sertifikatet.

Kontrollantbevis vil bli skrevet inn i flygersertifikatet og ikke lengre utstedt som et separat vedlegg.

Praktisk gjennomføring

Det skal ikke søkes spesifikt om sertifikat med nytt format. Nytt sertifikat vil bli utstedt fortløpende ved ordinær saksbehandling der sertifikat skal utstedes. Begge sertifikatformatene vil være gyldige til alle sertifikater er byttet ut med nytt format.

Dersom du har spørsmål vedrørende denne endringen, ta kontakt med Luftfartstilsynet på telefon 75 58 50 00 – tastevalg 3 – på hverdager mellom kl. 9.00 til 14.30.

 

Sist oppdatert: 30. jun 2020