Endring av sertifikatnummer

Luftfartstilsynet endrer sertifikatnummersystemet. Sertifikatnummeret vil ikke lenger inneholde sertifikatinnehavers fødselsnummer, men være et automatisk generert sertifikatnummer. Endringen gjennomføres for å ivareta personvernet for sertifikatinnehaverne.

Nye sertifikater får tildelt nummer fra det nye nummersystemet fra 1. oktober 2020. Sertifikatinnehavere som i dag har sertifikatnummer som inneholder fødselsnummer, vil fra 1. oktober 2020 få nytt sertifikat med nytt nummer når sertifikatet oppdateres. Eksisterende sertifikat er gyldig inntil nytt sertifikat med nytt sertifikatnummer mottas.

Normal prosedyre

Sertifikatinnehaverne trenger ikke å foreta seg noe, men kan følge normal prosedyre for søknad og oppdatering av sertifikat. Når sertifikat med nytt nummer er utstedt, må sertifikatinnehaver forsikre seg om at det nye nummeret er registrert hos arbeidsgiver og eventuelt andre som har registrert sertifikatopplysningene.

Sertifikatnumrene må oppdateres

Selskapene må oppdatere sertifikatnumrene i sine systemer etter hvert som sertifikatnumrene endres.

Luftfartstilsynet gjør oppmerksom på at endringene ikke berører Cabin Crew attestation, ettersom det i disse ikke benyttes fødselsnummer.

Publisert: 26. jun 2020