Advarer mot ulovlig flyging under høstjakten

Illustrasjonsbilde av jakt.
Illustrasjonsbilde. Foto: Torbjørn Bjelland

Høstjakten er i gang igjen for noen, og snart for mange flere. Det er mange ulike måter å komme seg ut i jaktområdet på. Luftfartstilsynet advarer jegere og fiskere mot å bruke småfly eller helikopter dersom piloten eller firmaet ikke har godkjenning til å frakte personer og gods. Ulovlig flyging kan i verste fall utgjøre en risiko for liv og helse.

Det er strengere krav til fly- og helikopterselskap som driver passasjertrafikk enn til enkeltflygere som har flyging som sport eller rekreasjon. Det gjelder blant annet rutiner, flygerens erfaring og trening, sikkerhetsutstyr om bord og vedlikeholdet av flyet/helikopteret. En som flyr passasjerer uten tillatelse vil heller ikke nødvendigvis ha det i orden.

I 2018 ble en mann i Finnmark dømt til fengsel i 15 dager for ulovlig flyging. Årsaken var at han tok betalt for transport av personer og gods med et sjøfly uten at det var godkjent til kommersiell virksomhet. Han ble også idømt et forelegg på 10.000 kroner, og mannens firma ble ilagt inndragning av vinning med 200 000 kroner som følge av den ulovlige flygingen.

– Dette var et klart eksempel på overtredelse av luftfartsloven. Det handler om flysikkerhet, og derfor ser vi svært alvorlig på hendelsen. Vi håper dommen bidrar til økt oppmerksomhet rundt denne typen virksomhet, og er et varsel til andre som vurderer å frakte passasjerer og gods uten å ha de nødvendige tillatelsene i orden, sier Nina B. Vindvik, juridisk direktør i Luftfartstilsynet.

– Det er viktig at det blir reagert strengt mot flyging som kan sette liv og helse i fare. Det handler blant annet om å beskytte dem som kjøper slike flytjenester, ettersom de sjelden er klar over hvilken risiko de utsetter seg selv for. I tillegg er det i en enhver konkurranseutsatt næring nødvendig å verne lovlig, profesjonell virksomhet mot ulovlig konkurranse, sier Vindvik.

Luftfartstilsynet oppfordrer alle jegere som leier fly eller helikopter til å be flygere vise frem dokumentasjon på nødvendige tillatelser. Det gjelder både sertifikater og godkjenninger for kommersiell transport. Skal man frakte passasjerer og gods i småfly, trengs det særskilt godkjenning for det. Dersom man er i tvil, bør man varsle politiet eller Luftfartstilsynet.