Oslo lufthavn fikk tildelt Sikkerhetsprisen 2018

Sikkerhetsprisen 2018 til Oslo lufthavn ved Øyvind Hasaas. Luftfartsdirektør Lars Kobberstad til høyre.

Sikkerhetsprisen tildeles årlig enkeltpersoner eller organisasjoner i norsk luftfart som særlig har utmerket seg for å øke sikkerheten. Prisen deles ut på Luftfartskonferansen i Bodø. Sikkerhetsprisen for 2018 gikk til Oslo lufthavn. Vi gratulerer og ønsker lykke til videre med det gode arbeidet!

Kriterier

Luftfartstilsynet vurderer innsats som omfatter kortsiktig og langsiktig organisasjonsarbeid, kulturarbeid, opplæring og drift, rapportering, operativ, teknologi eller tekniske innovasjon, vesentlige forbedringer eller andre forhold som har bidratt til økt sikkerhet. Vinnerne av sikkerhetsprisen har over tid gjort et målrettet og målbart sikkerhetsarbeid som har gitt en sikkerhetseffekt.

Sikkerhetsprisen 2018 til Oslo lufthavn ved Øyvind Hasaas.

Begrunnelse

Security er blitt en sentral oppgave knyttet til lufthavndrift. Oslo lufthavn har en sentral posisjon i norsk og internasjonal luftfart. De har over år bygd en god sikkerhetskultur og levert gode sikkerhetsresultater. Dette har de gjort gjennom god ledelse som har hatt fokus på implementering av regelverk, opplæring av ansatte, fokus på holdningsskapende arbeid og ikke minst god informasjon til de reisende.

Security skal forebygge at uønskede handlinger finner sted. Regelverket tar i svært liten grad hensyn til passasjeropplevelsen og passasjerflyt. Det har Oslo lufthavn tatt på alvor og har utviklet lufthavnen til å bli sikker og behagelig å bruke. I dette arbeidet har de også vist stor vilje til innovasjon og investeringer, for å sikre at security og passasjerflyt fungerer godt sammen.

Oslo lufthavn er en kompleks virksomhet, med mer enn 15.000 ansatte, fordelt på ca. 100 virksomheter. Alle ansatte har i større og mindre grad oppgaver og plikter i securityarbeidet. Lufthavnen har det overordnede ansvar. Dette krever en god ledelse. Det har Oslo lufthavn.

De har over tid levert svært gode sikkerhetsresultater, og er alltid villig til å samhandle og dele å kunnskaper til det beste for norsk luftfart. Dette arbeidet har gått parallelt med store utbyggingsprosjekter.

Viktige momenter i vurderingen har vært

  • Sikkerhetsfokusert ledelse.
  • Gode sikkerhetsresultater over tid.
  • God sikkerhetshetskultur.
  • Stor vilje til å dele på kompetanse og erfaringer
  • Også fokus på passasjeropplevelsen. 

Luftfartstilsynet gratulerer Oslo lufthavn med sikkerhetsprisen og ønsker lykke til videre med det gode arbeidet.

Sist oppdatert: 05. feb 2019