Seminar for sertifiserte instruktører innen securityområdet

Security, Oslo lufthavn Gardermoen. Foto: Avinor, Dag Spant. Foto: Avinor, Dag Spant

Luftfartstilsynet arrangerer seminar for sertifiserte instruktører innen securityområdet onsdag 1. og torsdag 2. april 2020 i Bodø i Luftfartstilsynets lokaler. Seminaret er for instruktører og personer med stabs – og koordineringsfunksjoner på utdanningsområdet.

Dette er en møteplass som skal gi deltagerne faglig påfyll, muligheter for erfaringsutveksling og således føre til god nasjonal ivaretagelse av security i luftfarten.

Deltagelse og gjennomføring ansees som oppfriskningsopplæring iht krav definert i forordning (EU) nr. 2015/1998 pkt 11.4. Dokumentasjon utleveres ved seminarets avslutning.

Seminarets innhold er under utvikling

Hovedinnholdet baseres på å behandle tema innenfor

  • Tilstandsbilde security i norsk luftfart alle områder
  • Tilsynsfunn, trender og analyser
  • Risikoinformasjon
  • Insidetrusselen og radikalisering
  • Regelverk
  • Status innenfor utdanningsområdet
  • Informasjon om aktuelle saker
  • Spørsmål og diskusjoner

Agendaen er under utvikling og publiseres medio februar.

Alle deltagere må ha gyldig bakgrunnssjekk. Seminaret vil berøre sensitiv informasjon og vil være lukket for andre.

Påmelding

Seminaret er gratis. Det serveres lunsj m.m.
Påmeldingsfrist er mandag 10. februar.

Meld deg på seminaret her.

Oppstart første dag kl.1100 og avslutning andre dag senest kl.1400.

Reisekostnader dekkes av den enkelte. Bodø har en rekke hoteller i gangavstand. Vær tidlig ute! Finn Hotell in Bodø.

Kontakt

Har du spørsmål om seminaret? Send mail til eli@caa.no

Publisert: 17. des 2019