Saksbehandlingstid i sommer

Skyer mot blå himmel.

I juli og begynnelsen av august vil det generelt kunne være noe lengre saksbehandlingstid for behandling av saker. Vi oppfordrer derfor til at søknader og andre henvendelser sendes så tidlig som mulig.

Alle søknader og henvendelser må sendes til postmottak@caa.no.

Vi vil spesielt gjøre oppmerksom på at det er lang saksbehandlingstid på vårt arkiv mht å registrere innkommet post. Vi nevner også spesielt at søknader om godkjenning av innleie av luftfartøy og flåteutvidelse må sendes i god tid før fartøy planlegges tatt i bruk. Det kan ikke påregnes at søknader kan behandles umiddelbart etter at Luftfartstilsynet har mottatt den.

Sist oppdatert: 14. jul 2021