Re-registrering av alle RO1-operatører

RO1 operatører må re-registrere seg innen 1. april 2019.

Den 1. mars åpner vi for re-registrering av RO1 operatører. Re-registreringen skal gjøres via Altinn, og gebyr for registrering på kroner 350 tilkommer.

Re-registreringen må gjøres innen 1. april. Re-registreringen skal gjøres via Altinn, og gebyr for registrering på kroner 350 tilkommer.

Kravet til re-registrering er beskrevet i forskrift om luftfartøy som ikke har fører om bord mv., § 21 andre ledd. Gebyret er beskrevet i forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet § 29 første ledd. Dersom Luftfartstilsynet ikke mottar re-registrering av din virksomhet, vil den opprinnelige registreringen opphøre den 1. april, og du vil ikke lenger kunne operere som RO1.

Dersom du ikke har tilgang til Altinn kan du sende inn skjemaet på e-post til postmottak@caa.no merket "Re-registrering RO1".

Sist oppdatert: 28. feb 2019