Offentlig evaluering av rapporteringsforordning (EU) 376/2014

Luftfartstilsynet ønsker å informere om at EU-kommisjonen har lansert en offentlig evaluering av rapporteringsforordning (EU) 376/2014.

Alle, både privatpersoner og organisasjoner, ønskes velkommen til å delta i evalueringen av rapporteringsregelverket.

Siste frist for å svare på evalueringen er 30. januar 2020.

Følg denne lenken for å delta i evalueringen:
Aviation – reporting safety-related incidents (evaluation of EU rules)

Merk at du må bevege deg nedover på siden for å komme til evalueringen.
Gå ned til «Public consultation» og velg «Go to consultation».

 

Luftfartstilsynet håper at flest mulig benytter muligheten til å delta!

Publisert: 20. nov 2019