Ny kommunikasjonsdirektør ved Luftfartstilsynet

Håvard Sverre Vikheim.

Håvard Sverre Vikheim er ansatt som ny kommunikasjonsdirektør ved Luftfartstilsynet. Han starter i jobben 2. mai.

Vikheim kommer fra stilling som presse- og kommunikasjonsansvarlig ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet. Han har sin hovedtyngde med 9 års erfaring som kommunikasjonsrådgiver ved Statens vegvesen. Han har blant annet vært kommunikasjonsansvarlig for Oslopakke 3-sekretariatet.

- Med Vikheim får vi god kommunikasjonsfaglig kompetanse. Han har videre et godt samfunnsperspektiv, god forståelse for de politiske prosessene i forvaltningen og stor forståelse for myndighetsrollen og samfunnsoppdraget, sier Lars Kobberstad som er glad for å få Håvard med på laget.

Den nye direktøren for kommunikasjon og samfunnskontakt får ansvar for operativ og strategisk kommunikasjon eksternt og internt, mediehåndtering, nettsider og sosiale medier.

– Jeg gleder meg stort til å begynne i jobben. Luftfartstilsynet har et svært viktig samfunnsoppdrag som jeg ser frem til å være med på å forvalte. Norsk og internasjonal luftfart er i stadig utvikling, og å få være med på dette blir veldig spennende, understreker Håvard Sverre Vikheim.

Lars Kobberstad ønsker Håvard Sverre Vikheim velkommen til Luftfartstilsynet, og ser frem til videre arbeid sammen.

Publisert: 02. apr 2019