Midlertidig flyforbud for flytypen Boeing 737-8/9 Max

Foto: Norwegian

Søndag 10. mars 2019 styrtet et fly av Ethiopian Airlines i Etiopia kort tid etter avgang. Samme flytype Boeing 737-8 Max var også involvert i en flystyrt med Lion Air, 29. oktober 2018 i Indonesia. Luftfartstilsynets tanker går til de pårørende og de involverte flyselskapene. Saken oppdateres fortløpende.

English version

Som medlem av EASA følger Norge og Luftfartstilsynet europeisk regelverk og pålegg. EASA besluttet som et føre-var-tiltak den 12. mars å iverksette et midlertidig flyforbud for flytypen Boeing 737-8/9 Max. EASAs påbud vil også gjelde i Norge. Flyforbudet vil også gjelde for operatører utenfor Europa som ønsker å fly i europeisk luftrom. Luftfartstilsynet har fortløpende vurdert all informasjon knyttet til ulykkene. Luftfartstilsynet har vært i løpende dialog med EASA og andre europeiske luftfartsmyndigheter, og har funnet det riktig å følge EASAs vurderinger i saken. Dette er i henhold til normal praksis.

Stor pågang
I forbindelse med stor pågang på medietelefonen klarer vi ikke å svare ut alle fortløpende. Vi vil derfor holde denne siden oppdatert med ny informasjon så snart den er klar.

USA og Boeing setter flyene på bakken, nå skal ingen 737-8/9 Max fly
Onsdag 13. mars 2019 satte også de amerikanske luftfartsmyndighetene FAA Boeing 737-8/9 Max modellene på bakken og stengte luftrommet i USA for den aktuelle flytypen. I tillegg gikk Boeing ut med en anbefaling om å midlertidig suspendere flyvninger med Max-flyene. Dermed er flytypen satt på bakken så å si verden over. Det får ingen konsekvenser for situasjonen i Europa, siden EASA hadde innført et flyforbud for flytypen allerede tirsdag 12. mars. Avgjørelsen fra USA og Boeing kommer på bakgrunn av at de har mottatt ny informasjon som gjør at de mener det kan være en sammenheng mellom ulykkene, og at det er tryggere å holde flyene på bakken inntil man vet mer. Arbeidet med havariundersøkelsene av begge ulykkene fortsetter, for å finne årsakene til ulykkene. 

Om EASAs flyforbud
EASAs flyforbud for flyvninger med Boeing 737-8/8 Max ble kjent rundt klokken 18.00 norsk tid, og trådte i kraft klokken 19:00 UTC (kl. 20.00 norsk tid). Det gjelder for alle flyselskaper i land som er tilknyttet EASA, og for operatører utenfor Europa som ønsker å fly til eller fra Europa. Overflyging over Europa, uten avganger eller landinger i EASA-tilknyttede land, vil være mulig.

Flyforbudet fra EASA gjelder inntil man får en nærmere avklaring. Det er for tidlig å si hva denne avklaringen vil bestå i. Foreløpig er årsakene til flyulykkene ikke kjent og EASA innførte det midlertidige flyforbudet ut fra et føre-var-prinsipp.

sitt direktiv som setter flyene på bakken skriver EASA at

  • de ikke kan utelukke at det er en sammenheng mellom ulykkene med Boeing 737-8/9 Max.
  • de vurderer om det skal ytterligere tiltak til for å forsikre seg om at flytypen fortsatt er luftdyktig.
  • de setter flyene på bakken mens de venter på mer informasjon.

Veien videre
Nå som både FAA og EASA har innført flyforbud for Boeing 737-8/9 Max og flyene i praksis ikke brukes til passasjertransport inntil videre, er det mange som blir berørt av kanselleringer og forsinkelser. Det er derfor mange som lurer på hvor lenge denne situasjonen vil vare, og hva som skal til for at flyforbudet vil bli opphevet.

Først og fremst må havariundersøkelsene gå sin gang, man må finne årsakene til ulykkene og det må komme en løsning som gjør at det samme ikke kan skje igjen. Deretter vil Boeing kunne oppheve sin anbefaling om å sette flyene på bakken og da må FAA, EASA og andre lands myndigheter vurdere om de skal oppheve flyforbudene sine. Siden Boeing er et amerikansk selskap er det FAA som har godkjent flytypen. Ny informasjon om eventuell oppheving av flyforbudene vil dermed komme fra FAA. Vanligvis vil EASA (og dermed Norge) da gjøre det samme.

Fremover vil EASA ha tett dialog med FAA og avvente deres vurderinger om flyenes luftdyktighet. Det er EASA som vil kunne oppheve flyforbudet i Europa, og det vil da gjelde i Norge også. Når dette eventuelt vil skje, kan Luftfartstilsynet ikke svare på. EASAs vurderinger er avhengig av hvilken informasjon de etter hvert får, for eksempel foreløpige resultater fra havariundersøkelsene og informasjon fra FAA, Boeing og andre myndigheter.

Råd til passasjerer som er berørt
Luftfartstilsynet anser flyforbudet som en ekstraordinær omstendighet, i henhold til EUs passasjerrettigheter. Det betyr at man ikke kan kreve standardkompensasjon ved forsinkelser eller kanselleringer av flygninger som skulle vært utført med Boeing 737-8/9 Max.

Norwegian må vise at de har tatt alle rimelige forholdsregler for å unngå følgene av forsinkelsen eller kanselleringen.

De øvrige rettighetene gjelder som vanlig, les mer her

For spørsmål om din reise, ombooking etc. ta kontakt med Norwegian.

Havariundersøkelsene pågår
Havariundersøkelsene av begge ulykkene pågår for fullt. Etter ulykker er det alltid viktig å finne ut av årsaken, slik at man kan forsøke å forebygge at det samme kan skje igjen. Når to nesten helt nye fly styrter kort tid etter at de er tatt i bruk er det spesielt, og over hele verden er det mange som følger med på funn fra havariundersøkelsene. Det gjør også det europeiske flysikkerhetsbyrået EASA og vi.

Så langt er det ikke kjent hva årsaken(e) til de to ulykkene er. Det er ikke konkludert med at årsaken er teknisk svikt eller om det er en sammenheng mellom ulykkene. Dersom man skulle oppdage at årsaken til ulykken(e) er en teknisk svikt som man mistenker gjelder for alle fly av samme flytype, vil i utgangspunktet Boeing og/eller FAA være de som kan trekke tilbake sertifiseringen. Det er fordi Boeing er et amerikansk selskap og det er dermed FAA som har godkjent flytypen og som kan trekke tilbake sertifiseringen. 

Norwegian satte flyene på bakken på eget initiativ
Norwegian bestemte seg tidligere på tirsdag 12. mars på selvstendig grunnlag for å sette den aktuelle flytypen på bakken, som en konsekvens av at de britiske luftfartsmyndighetene CAA UK innførte et midlertidig flyforbud for flytypen. Dette skjer etter at det har vært to fatale ulykker med denne nye flytypen de siste månedene.

Oppfølging
Alle involverte parter, det vil si etiopiske myndigheter, flyprodusenten, amerikanske luftfartsmyndigheter og flyselskapene gjøre alt de kan for å finne årsaken slik at det samme ikke skal skje igjen.

Publisert: 12. mar 2019