NFMS er Norges nye flymedisinske senter

Illustrasjonsbilde av fly og stetoskop
Flymedisin. Bilde: colourbox.com

Frem til juni var Flymedisinsk Institutt (FMI) på Blindern det eneste flymedisinske senteret i Norge hvor trafikkflygere og flygeledere hadde mulighet til å gjennomføre førstegangsundersøkelser for legeattest. Nå er tilbudet økt med et nytt senter for flymedisin - Norges Flymedisinske Senter (NFMS) er startet av flylegene Ståle Romstad og Håkon Sjøbrend.

Et flymedisinsk senter (aeromedical center, AeMC) kan gjennomføre alle undersøkelser som flyleger tilbyr men i tillegg har de godkjenning for å gjennomføre førstegangsundersøkelser av klasse 1 (kommersielle piloter) og klasse 3 (flygeledere). Det er derfor gledelig at Luftfartstilsynet nå har kunnet godkjenne et nytt flymedisinsk senter slik at tilbudet for søkerne utvides.

NFMS utfører førstegangsundersøkelser av klasse 1, 2, 3 og kabinbesetning, samt resertifiseringsundersøkelser av samtlige klasser. Senteret befinner seg sentralt i Bjørvika, Oslo. Du kan lese mer om senteret på deres nettside www.nfms.no.

Plass for to

Det har i lengre tid vært redusert kapasitet og påfølgende lang ventetid på undersøkelser som følge av at det kun har vært ett flymedisinsk senter. Trond-Eirik Strand, Luftfartstilsynets sjeflege, mener det er positivt at søkere nå får et bedre tilbud og tror absolutt det er marked for begge sentrene.

Samarbeid om flymedisinske saker

Som et ledd i godkjenningsprosessen har Luftfartstilsynet gjennomført et stedlig tilsyn av senteret. En forutsetning for godkjenning er at fasiliteter, utstyr og kompetanse på de ansvarlige flylegene er vurdert som akseptabelt.

– Vi får naturligvis et tett samarbeid også med det nye senteret om flymedisinske saker. Begge sentrene må henvise eller konferere søknader til Luftfartstilsynet når det er påkrevd i henhold regelverket og i kompliserte saker bistår vi med veiledning, forklarer sjeflege Trond-Eirik Strand.

Luftfartstilsynet ønsker Norges Flymedisinske Senter lykke til.