Luftfartstilsynet anmelder to selskaper for ulovlig droneflyging

Illustrasjonsbilde, colourbox.com.

Etter nyttår har Luftfartstilsynet anmeldt to ulike selskaper til politiet for ulovlig droneflyging.

Det ene tilfellet gjelder et filmproduksjonsselskap. Etter en bekymringsmelding ble det avdekket at selskapet hadde begått flere lovbrudd med drone, bl.a. flydd uten operatørgodkjenning og flydd dronen utenfor synsrekkevidde uten å ha godkjenning for dette. Flygingen skjedde i Oslo sentrum, dvs. i restriksjonsområder R-102, noe det heller ikke var gitt tillatelse for.

Det andre tilfellet gjelder et eiendomsfoto-selskap. Her viste nærmere undersøkelser at selskapet har utført fotooppdrag med drone uten nødvendig operatørgodkjenning og i strid med sikkerhetsavstandene som gjelder, blant annet lavflyging over bysentrum. Det er grunn til å tro at virksomheten er omfattende og at den har skjedd i konkurranse med operatører som driver lovlig. Denne saken ble også kjent etter en bekymringsmelding.

Sakene viser at henvendelser fra andre operatører og publikum er viktig for å få avdekket droneflyging som skjer i strid med sikkerhetsreglene. Slik flyging utgjør en risiko for personer på bakken og annen luftfart i området. Flygingen kan også komme i konflikt med personverninteresser og hensynet til samfunnssikkerhet og beredskap.

Alvorlig overtredelse

- Luftfartstilsynet ser svært alvorlig på slike overtredelser. Ulovlig og uvettig bruk av droner kan føre til farlige situasjoner som i verste fall kan koste liv. Det setter også alle droneoperatører som faktisk følger reglene i et dårlig lys. Vi er opptatte av at tradisjonell luftfart og droner på trygg måte skal kunne dele det ene luftrommet vi har. Da er det skadelig om noen få ikke setter seg inn i, eller velger å ikke følge reglene, sier Bente Heggedal Løvold, leder for seksjon for ubemannet luftfart i Luftfartstilsynet.

Informasjon om reglene

Luftfartstilsynet satser mye på å informere om reglene, slik at folk skal vite hva som ikke er tillatt. 

Samtidig er det viktig å reagere skarpt på alvorlige saker, som her hvor sakene politianmeldes. Ulovlig flyging med droner er et problem, og i disse tilfellene hadde vi grunn til å mene at flygingen ikke skyldes uvitenhet hos droneoperatøren.