Luftfartskonferansen 2020

På Luftfartskonferansen 2020 skal vi se nærmere på bærekraft i luftfarten – både innen klima og miljø, økonomiske rammer og arbeidsliv. Vi ønsker velkommen til konferansen som arrangeres i Bodø 28. og 29. januar i 2020.

Konferansen åpnes av samferdselsminister Jon Georg Dale, mens Aslak Sira Myhre leder oss gjennom programmet som konferansier.

Programmet består av blant andre Jonny Andersen, som siden 2016 har jobbet som øverste leder for den kommersielle luftfarten i Kenya. Vi beveger oss over kontrollert luftrom med CEO for Andøya Space Center, Odd Roger Enoksen, mens Børre Eimhjellen fra Airlift Solutions tar oss «Fra helikopter til droner».

Vår egen luftfartsdirektør, Lars Kobberstad, vil oppsummere året som gikk og beskrive sikkerhetstilstanden i luftfarten – både i Norge og internasjonalt. Kobberstad vil også snakke om Luftfartstilsynets rolle og ansvar for bærekraftig luftfart. Myter og fakta rundt klima presenteres av seniorforsker Borgar Aamaas, fra Cicero.

Regjeringen utnevnte høsten 2018 et utvalg for å se på videreutviklingen av norsk luftfart. Hovedtrekkene i arbeidet gjaldt omstilling til lavutslippssamfunnet, arbeidstakernes rettigheter, flysikkerhet og innenlands luftfart. Utvalgets leder, Sverre Quale tar oss gjennom de viktigste funnene.

Direktør for Kommunikasjon og samfunnskontakt i Widerøe, Silje Brandvoll, informerer om Widerøes samarbeid med Rolls Royce om elektriske fly.

Det blir også innlegg av forfatter Johan Harstad, panelsamtale ledet av Aslak Sira Myhre og selvfølgelig interessante og relevante workshops. Disse er fortsatt under utarbeidelse, men droneregelverk, «Når ulykker skjer», utfordringer og muligheter innen rapportering, og uregjerlige passasjerer er noen av temaene.

Underveis i konferansen vil artist Ståle Gerhardsen ta visuelle notater.

Publisert: 27. nov 2019