Lengre ventetid på søknader om flytekniske sertifikater

Saksbehandlingstiden på søknader om utstedelse, utvidelse eller fornyelse av Part-66 AML forventes å øke utover sensommeren og i høst som følge av midlertidig færre saksbehandlerressurser.

Vi oppfordrer derfor holdere av Part-66 AML om å være ute så tidlig som mulig med å sende inn sin søknad, spesielt hvis sertifikatet må fornyes om kort tid.

Vi beklager den økte saksbehandlingstiden og eventuelle ulemper dette medfører.

Publisert: 05. jun 2019