Grønt lys for Babcock Scandinavian Air Ambulance

Daglig leder Hans Skog-Andersen i Babcock mottar AOC og lisens fra luftfartsdirektør Lars Kobberstad.

Torsdag 7. februar fikk Babcock Scandinavian Air Ambulance (BSAA) ustedt sin norske organisasjonsgodkjenning og driftslisens.

I et møte hos Luftfartstilsynet fikk Babcock overrakt sin organisasjonsgodkjenning (AOC, air operator certificate) og sin kommersielle lisens (operating licence). Det betyr at Babcock fra i dag kan gjennomføre flygninger i henhold til deres godkjenninger. Babcock skal overta ambulanseflyging i Norge den 1. juli 2019.

For at et flyselskap får utstedt AOC og kommersiell lisens, må det ha en godkjent organisasjon, et godkjent fartøy og godkjente prosedyrer for den drift de skal gjennomføre.

Luftfart er en gjennomregulert bransje. Det skal være trygt å fly. Det stilles derfor mange og strenge krav til luftfartsselskaper. Luftfartstilsynet godkjenner omtrent to nye selskaper i året, store og små, med helikopter og fly.

Hva skjer nå?

Med godkjenninger og lisenser på plass kan Babcock starte opp sitt treningsprogram for de ansatte i selskapet og sin virksomhet med ambulanseflytjenester.

Det første året vil Luftfartstilsynet ha tett oppfølging, i henhold til våre rutiner. Luftfartstilsynet følger alltid opp nyoppstartede selskaper med å gjennomføre flere tilsyn i løpet av første driftsår, både operativt og teknisk.

Publisert: 08. feb 2019