Gjør sertifiseringsreglene livet lettere?

Vel, det lurer altså EASA på.

Det er nå flere år siden sertifiseringsreglene (FCL) ble innført i Europa. Ett av målene var at det skulle gjøre det enklere for piloter å jobbe internasjonalt med et felleseuropeisk sertifikat. Hvordan har det gått? Er reglene lette å forstå? Står omfanget av reglene i forhold til det de regulerer?

Om du ønsker å gi EASA tilbakemelding på hva du mener om disse spørsmålene, har du nå anledning til det.

EASA ønsker svar fra så mange som mulig; flygere, instruktører, kontrollanter og flyskoler.

Spørreskjemaet er tilgjengelig frem til 28. februar 2019.