Flere trenger bakgrunnssjekk

Etter endringer i security-regelverket trenger nå flere grupper av personell å få gjennomført bakgrunnssjekk.

Fra 1. mars 2019 ble det innført regelendringer som har betydning for personell som jobber innenfor security-regimet og som tidligere har vært underlagt bestemmelser om kontroll før ansettelse. 

Frakt og forsyninger

Endringene omfatter personell som skal ha ueskortert tilgang til sikkerhetskontrollert identifiserbar flyfrakt -og post, flyselskaps post og materiell, forsyninger til flygning, og forsyninger til lufthavn. Dette vil være personer hos kjent avsender, sikkerhetsgodkjent fraktleverandør, flyselskap, handlingsselskap, sikkerhetsgodkjent leverandør av forsyninger til flygingen og kjente leverandører. 

Endringene har blant annet medført at ordningen med kontroll før ansettelse bortfalt fra 31. juli 2019.

Dette innebærer at personer som tidligere kun behøvde kontroll før ansettelse nå må ha godkjent bakgrunnssjekk. Personell som rekrutteres etter 31. juli 2019 må søke om bakgrunnssjekk før de får opplæring som gir tilgang til securityinformasjon som ikke er allment kjent. Personell som har vært underlagt bestemmelser om kontroll før ansettelse (før 31. juli 2019), må søke om bakgrunnssjekk senest innen 30. juni 2020.

Disse regelendringene er vedtatt i EU gjennom kommisjonsforordning (EU) 2019/103 og kommisjonsbeslutning C(2019)132, og gjelder som norsk rett. Se også securityforskriften § 3.

Se også egen side om bakgrunnssjekk.

Publisert: 09. sep 2019