Cabin Safety Workshop

Velkommen til Cabin Safety Workshop i regi av Luftfartstilsynet - en temadag for fag, erfaringsdeling, spørsmål og diskusjon.

Hvor: Luftfartstilsynet, Bodø

Når: 5. desember 2019, kl. 09.00 - 16.00

Påmeldingsfrist: 15. november (25 plasser)

Hvem: Kabinledelse/ansvarlige hos norske operatører, treningsansvarlige, HMS/AMU/vernetjeneste, fagforeninger og andre interesserte

Språk: Norsk

Flybransjen er preget av stor utvikling i raskt tempo. Vi som jobber med kabinsaker erfarer dette gjennom nye business-modeller, tolkning og utfordringer gjeldende arbeids- og hviletidsbestemmelser, krav til trening – mengde og omfang, sykefravær og passasjeradferd for å nevne noe. For å takle disse utfordringene på best mulig måte ønsker vi i Luftfartstilsynet å invitere til en workshop.

Hvorfor skal du delta?

Over lengre tid har markedet etterspurt og hatt et ønske om en felles samling eller arena for å kunne dele utfordringer og erfaringer ved det å jobbe med kabinrelaterte oppgaver. Eksemplene ovenfor berører oss alle i vår arbeidshverdag og da er dette muligheten for å samles, og dele, lære og formidle.

Hvem arrangerer workshopen?

Luftfartstilsynets Fagavdeling, Operativ seksjon - Kabin er vertskap. I tillegg har vi med oss interne spesialister på FTL og fatigue, HMS og “new business models” som vil være tilgjengelig for spørsmål og diskusjon.

I utgangspunktet vil det være noen få agendapunkter, men for å få en workshop som dekker ditt behov ber vi om tilbakemelding på tema man ønsker å få belyst. Tiden etter lunsj settes av til dette.

Påmelding

Deltagelse er gratis, men reise og eventuell losji må man selv betale. Det vil bli servert en felles lunsj til en pris av kr 120,- pr stk.

Selskapene velger selv hvor mange representanter som skal delta – vi registrer etter «førstemann til mølla»-prinsippet.

Meld deg på Cabin Safety Workshop her.

Publisert: 21. okt 2019