Bedre flysikkerhetsinformasjon

foto: colourbox.com

Luftfartstilsynet har utarbeidet en retningslinje for rapportering av luftfartshendelser og –ulykker. Retningslinjen inkluderer også informasjon om rapportering på E5X-format.

Retningslinjen og informasjon om rapportering på E5X-format finner du her.

Under Guidance for occurrence reporting finner du informasjon om korrekt utfylling av felter, samt informasjon om «Top volume occurrences». Top volume occurrences er de tilfelletypene Luftfartstilsynet mottar flest rapporter på og består per nå av «Birdstrike», «FOD» og «Fatigue».

Under Technical information about occurrence reporting finner du informasjon om rapporteringskanaler, dataformat og retningslinjer for bruk av taksonomi. Rapportering gjennom Altinn med NF-2007 vil etter hvert erstattes med et skjema i en europeisk rapporteringskanal. Luftfartstilsynet vil sørge for at rapportører som benytter Altinn får informasjon om når den europeiske rapporteringskanalen skal tas i bruk.

Nettsidene vil holdes oppdatert ved eventuelle endringer og ny informasjon.

Vi håper denne retningslinjen kan være et bidrag til at bedre flysikkerhetsinformasjon kan leveres tilbake til dere som aktører i norsk luftfart.

Sist oppdatert: 24. jun 2021