Bedre flysikkerhetsinformasjon

foto: colourbox.com

Luftfartstilsynet har utarbeidet en retningslinje for rapportering av luftfartshendelser og –ulykker. Retningslinjen inkluderer også informasjon om rapportering på E5X-format.

Retningslinjen og informasjon om rapportering på E5X-format finner du her.

Under Guidance for occurrence reporting finner du informasjon om korrekt utfylling av felter, samt informasjon om «Top volume occurrences». Top volume occurrences er de tilfelletypene Luftfartstilsynet mottar flest rapporter på og består per nå av «Birdstrike», «FOD» og «Fatigue».

Under Technical information about occurrence reporting finner du informasjon om rapporteringskanaler, dataformat og retningslinjer for bruk av taksonomi. Rapportering gjennom Altinn med NF-2007 vil opphøre (sannsynligvis halvveis inn i 2020). Luftfartstilsynet ønsker derfor å informere om dette i god tid, og forberede rapportører på overgangen til rapportering på E5X-format.

Nettsidene vil holdes oppdatert ved eventuelle endringer og ny informasjon.

Vi håper denne retningslinjen kan være et bidrag til at bedre flysikkerhetsinformasjon kan leveres tilbake til dere som aktører i norsk luftfart.

Publisert: 20. nov 2019