EASA har kommet med mer informasjon om det nye droneregelverket som blir gjeldende fra 1. juli 2020

Fra 1. juli 2020 vil det nye EU-regelverket som regulerer droner bli gjeldende, også i Norge. Det europeiske flysikkerhetsbyrået EASA har publisert veiledningsmateriale om hvordan de nye reglene skal tolkes og implementeres: Du finner AMC og GM (Acceptable Means of Compliance og Guidance Material) som lenker nederst på siden.

De neste årene blir det store endringer i regelverket for droner: Kategoriene RO1, RO2 og RO3 vil bli erstattet med Åpen, Spesifikk og Sertifisert kategori og skillet mellom kommersiell og hobbybruk vil forsvinne. Fra 1. juli 2020 kan operatører velge å registrere seg i Åpen og Spesifikk kategori i henhold til det nye EU-regelverket. Dette vil gjøre det enklere å operere også i andre land i Europa under de samme forutsetningene.

Perioden 1. juli 2020 til 1. juli 2021 vil være en overgangsperiode der både de gamle norske reglene (Lov om luftfartøy som ikke har fører om bord BSL A 7-1) og de nye EU-reglene (Implementing regulation EU 2019/947 og Delegated regulation EU 2019/945) kan anvendes. Fra 1. juli 2021 skal bare de nye EU-reglene benyttes. Dette gjelder alle som skal operere i Åpen eller Spesifikk kategori. For Sertifisert kategori venter vi foreløpig på mer informasjon fra EASA.

AMC og GM materiale som EASA nå har publisert, inneholder mye detaljert informasjon om hvordan de nye reglene skal implementeres og tolkes. Vi vil komme med mer informasjon om hva de nye reglene vil bety for norske operatører om kort tid.