Veiledning til forebygging av vold og trusler i arbeidet

Arbeidstilsynet har utgitt en oppdatert veileder til forebygging, håndtering og oppfølging av vold og trusler i forbindelse med arbeidet. Det er en nyttig og god veileder som også er aktuell innenfor luftfarten.

Veilederen inneholder oppdaterte henvisninger til nye bestemmelser om vold og trusler i arbeidsmiljøforskriftene som trådte i kraft 1. januar 2017. Den beskriver hvordan selskapene kan arbeide med å forbygge og håndtere vold som skjer i forbindelse arbeidet og er like aktuell for arbeidstakere, verneombud, tillitsvalgte og bedriftshelsetjeneste.

Aktuell for luftfarten

Luftfartstilsynet har ansvar for tilsyn og veiledning innenfor helse- miljø og sikkerhet (HMS) for besetningsmedlemmer med norsk base i sivil luftfart. Selv om det ikke føres nasjonal statistikk over antall hendelser med vold og trusler, kommer det jevnlige rapporter og tilbakemeldinger til Luftfartstilsynet om uregjerlige passasjerer hvor besetningsmedlemmer utsettes for vold eller trusler i møte med disse.

Frustrasjoner for passasjerer

– Forsinkelser, avlyste flyavganger og tidsgrenser for innsjekk og ombordstigning kan medføre ulike utfordringer og konsekvenser for passasjerer som berøres. Det kan føre til at flyplassansatte som er i front på innsjekk og i gate blir mer utsatt i møte med passasjerene og deres frustrasjon. Veilederen vil derfor være spesielt rettet mot denne personellgruppen, sier sjeflege Trond-Eirik Strand i Luftfartstilsynet.

Publisert: 09. mar 2017