Statlig flysikkerhetsprogram innføres for første gang

Tirsdag undertegnet samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og luftfartsdirektør Lars Kobberstad statens flysikkerhetsprogram i Bodø. Hensikten med flysikkerhetsprogrammet er å forbedre sikkerheten.

– Fra et allerede høyt nivå skal flysikkerheten bli enda bedre, også i en tid med mye endring og sterk vekst innen luftfarten. Derfor innfører vi nå for første gang et statlig flysikkerhetsprogram i Norge, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

– Jeg er glad for at dette historiske flysikkerhetsprogrammet nå blir en realitet i Norge. Økt konkurranse, globalisering og nye forretningsmodeller i luftfarten betyr at vi som myndighet bør være ekstra årvåkne. Flysikkerhetsprogrammet er et verktøy som skal bidra til bedre oversikt, og dermed økt flysikkerhet, sier luftfartsdirektør Lars Kobberstad.

Kobberstad er klar på at regelverk og tilsyn ikke er tilstrekkelig for å forbedre flysikkerheten.

– Flysikkerhetsprogrammet gir oss flere verktøy. Læring av hendelser og ulykker, mer kunnskap om hvor risikoen er størst og dermed mer treffsikre tiltak. Dessuten sikrer den en enda tettere dialog med aktørene. I sum gir flysikkerhetsprogrammet oss bedre styring med flysikkerheten i Norge. Jeg er sikker på at resultatet vil bli at flysikkerheten vil bli ytterligere styrket i årene som ligger foran oss, sier luftfartsdirektøren.

Også statsråden er opptatt av flysikkerheten.

– Norge innfører med dette den første utgaven av det norske flysikkerhetsprogrammet.

Luftfartstilsynet og Samferdselsdepartementet vil arbeide aktivt for at programmet blir videreutviklet og opprettholdt på en tilfredsstillende måte. Det skal være trygt å fly, og vi jobber hele tiden for å opprettholde et høyt sikkerhetsnivå i luftfarten, sier Solvik-Olsen.

Initiativet til å innføre statlig flysikkerhetsprogram kommer fra FNs sivile luftfartsorganisasjon, International Civil Aviation Organization (ICAO). Norge har allerede innført krav om at luftfartsorganisasjoner skal ha sikkerhetsstyringssystemer (Safety Management System, SMS), og søker en mer risikobasert tilnærming til myndighetsoppgavene.

Publisert: 27. jun 2017