Sjøgangsbegrensninger for offshoreoperasjoner på norsk sokkel

Begrensningene er lagt til grunn etter gjennomgang av en av anbefalingene i Helikoptersikkerhetsstudie 3b. Her er en oversikt over hva de innebærer.

Etter forslag fra en trepartssammensatt arbeidsgruppe nedsatt for å gjennomgå en av anbefalingene fra Helikoptersikkerhetsstudie 3b (HSS-3b) har Luftfartstilsynet inntil videre besluttet å legge til grunn følgende standardfortolkning når det gjelder kriterier for planlegging av offshoreflyginger:

Ordinær ervervsmessig lufttransport (CAT, dvs passasjerflyginger) til offshoreinstallasjonene planlegges ikke gjennomført dersom det er varslet sjøgang høyere enn den helikopterets grunnleggende nødflyteutstyr er designet for, så sant ikke tilleggstiltak er etablert.

For offshoreflyginger på norsk kontinentalsokkel er det etablert tilleggstiltak utover forskriftskravene, hovedsakelig gjennom kundekrav. Dette gjelder:

Helikopteret er utrustet med:

 • Pop-ut vinduer i hele kabinen
 • Kun trådløse headset i kabinen

Det er etablert et system som sikrer at:

 • Passasjerene er utstyrt med overlevingsdrakter med modifikasjoner i hht siste standard på norsk sokkel
 • Det er pustelunge i alle passasjerdrakter
 • Passasjerer er utstyrt med personlig nødpeilesender
 • HUET trening, inkludert bruk av pustelunge, med helikoptervelt for alle passasjerer
 • Ingen løse artikler i kabinen

Forutsatt at alle tiltakene er gjennomført, kan grensen for flyging om dagen økes slik at flyging ikke gjennomføres dersom det er varslet sjøgang høyere enn maksimalt 2 m over det helikopterets grunnleggende nødflyteutstyr er konstruert for.

Merknader:

For praktiske formål omregnes begrensning i sjøgang (sea-state) til begrensning i signifikant bølgehøyde (Hs) slik at helikoptre med demonstrert sea-state 6 og tilleggstiltak får:

 • Nattbegrensing: 6m Hs
 • Dagbegrensning: 8m Hs

Begrensningene gjelder ikke for

 • flyginger ifm. kontrollert avbemanning eller nødsituasjoner på installasjoner.
 • andre typer flyging enn ervervsmessig lufttransport (CAT). Det vil si at for eksempel SAR og SPO operasjoner er unntatt.

Ordningen trer i kraft 1. desember 2017

Publisert: 01. des 2017