På jobb for din sikkerhet

Du og jeg reiser stadig oftere med fly – hvert år flyr faktisk 50 millioner passasjerer til og fra norske lufthavner. Fram mot 2040 forventer vi at antall reisende vil øke til nesten 80 millioner. Med et slikt omfang er det svært viktig at noen sørger for å ivareta flysikkerheten.

Vi i Luftfartstilsynet jobber for å bedre sikkerheten i alle deler av norsk sivil luftfart. Fra vårt kontor i Bodø står 180 høyt kvalifiserte ansatte på for at alle som reiser med fly skal være så trygg som overhodet mulig.

Alt og alle som opererer innenfor luftfart skal være testet, gransket og godkjent. Flymaskiner må være i tipp topp stand. De som jobber i sikkerhetskontrollen må være skikket for jobben. Alt fra verksted, flyskoler, flyselskap, flyleger, flyplasser, lufttrafikktjenesten, piloter og kabinpersonell må ha den kompetansen som kreves, og det er vi som utsteder de nødvendige sertifikater.

Vår oppgave er å sørge for at ingen driver i strid med regelverket. Jevnlig utfører vi både planlagte og uanmeldte inspeksjoner, på både fasiliteter og personell. Samtidig systematiserer vi resultatene slik at vi vet hvor innsatsen vår er mest nødvendig.

Men hva ser du som reisende til det? Bli med på reise, så kan vi vise deg litt rundt i vår verden.

På flyplassen

Når tyske Ulrike (56) på sommerferie kommer til flyplassen, sjekker hun bagasjen sin inn i skranken. Da blir den sendt på bagasjebåndet til et lukket område. Skannere kontrollerer at ikke farlige eller forbudte gjenstander blir med om bord på flyene. Både kontrollørene og skannere er godkjent av Luftfartstilsynet. Vi tester også jevnlig om de plukker ut det de skal.

I sikkerhetskontrollen

Camilla (35) og Vilde (3) har vært på besøk hos besteforeldrene en langhelg, og er nå på tur hjem. Sikkerhetskontrolløren tar håndbagasjen deres og kosebamsen Eddy gjennom skanneren for å se om de har med farlige eller forbudte gjenstander i sekken. Nå kan de to gå gjennom slusen. Alt er OK – nå er jentene på tur!

På taxfree eller i kiosken

Når du er kommet deg gjennom sikkerhetskontrollen i god tid er det bare å finne frem strikkepinnene eller en god bok og vente på at ombordstigningen starter. På de fleste flyplassene kan man også slå i hjel litt tid i butikkene. I tax-free butikken på bildet kjøper Knut (46) en parfyme til kona etter at han har vært borte på jobbtur. I kiosken sitter pappa og Niklas (2) og koser seg med en pølse. Det nok mange ikke vet, er at alt av varer og mennesker som er innenfor sikkerhetsområdet har vært gjennom en eller flere sikkerhetssjekker. Fra de ansatte i butikkene, rengjøringspersonalet og teknikere til handlevarene og ketchupflaska i kiosken. Det kan skje på flyplassen men også hos en leverandør. Slik kan vi være sikre på alt som er innenfor sikkerhetskontrollen er kontrollert.

I gaten og på plattformen

Ding-dong! Nå er det like før flyet skal gå. I gaten ønsker Imran (24) velkommen til flygningen til Bodø og flybesetningen er på vei om bord i flyet. Både bakkepersonal, piloter og kabinbesetning har sertifikatene eller godkjenningene sine på plass. Det innebærer mye trening og mange eksamener for å få lov å jobbe med noe så ansvarsfullt som persontransport i lufta. En pilot må blant annet gjennom 14 eksamener og en oppflyging med kontrollant godkjent av Luftfartstilsynet. Det stilles også høye krav til helse, og piloten må gjennom helsesjekk hvert år hos en flylege godkjent av Luftfartstilsynet.

Nå er turister, businessfolk og andre reisende på tur inn i flyet. På plattformen hjelpes Oddvar (79) i rullestol om bord i flyet ved hjelp av en ombordstigningsrampe. For personer med funksjonshemming er det ulike løsninger for ombordstigning. Mulighetene er avhengige av type flyplass og type fly, men løsningene skal være godkjente av Luftfartstilsynet. Vi har også dialog med den som eier flyplassen om fasilitetene på selve flyplassen.

På flyet

Da har du forhåpentligvis funnet deg godt til rette i setet og er klar for turen. Nyt den! Det er godt å vite at alt i og på flyet skal være godkjent i henhold til nasjonale og internasjonale regler. Det gjelder alt som er i cockpit, setet du sitter i, redningsutstyret og rutinene til de ansatte om bord. Vi godkjenner deres håndbøker og manualer, har jevnlige inspeksjoner og fra tid til annen tar vi en tilfeldig prøve på noen av deres flygninger. Ingenting skal være overlatt til tilfeldigheter. Kanskje sitter du ved siden av en av våre inspektører på din neste tur?

Det samme sikkerhetsnivået gjelder det som skjer utenfor vinduet ditt der du ser ut av flyet før flyet tar av. Ikke bare flyene, men alt fra bagasjetraller, personell, avisingsutstyr, rullebanen, innflygingssystemet og tårnet med flygelederne må oppfylle de strenge kravene til flysikkerheten.

I lufta

Før flyet tar av og er vel oppe i lufta er det lufttrafikktjenesten som passer på deg, sammen med de ansatte i flyselskapet. På alle flyplasser i Norge jobber det flygeledere og AFIS-fullmektige som sørger for at det ikke skjer ulykker mellom luftfartøy på bakken eller i lufta og gir rett informasjon til pilotene i lufta. De jobber også for en rask og effektiv trafikkavvikling. Luftfartstilsynet godkjenner og kontrollerer at de som jobber i tårnene har den utdanningen som trengs og vi utsteder sertifikatene som et bevis på at de er godkjente av oss.

Vel fremme

Vi er en del av en stor verden, samtidig som små detaljer kan gjøre store forskjeller. I et stort perspektiv kan du si at norsk luftfart ikke angår bare Norge. Vi er en del av et internasjonalt samfunn i stadig utvikling. Regelverk må derfor hele tiden oppdateres for å være i takt med verdenen rundt oss. Samtidig setter vi pris på dine tilbakemeldinger hvis du opplever noe som du mener kunne ha påvirket flysikkerheten, slik at vi kan følge opp.

Vi håper at du har nytt turen med oss i Luftfartstilsynet. Som du ser er vi mange som passer på deg underveis. Vi i Luftfartstilsynet jobber for økt sikkerhet i alle deler av norsk sivil luftfart, slik at alle som reiser med fly i Norge kommer trygt frem til reisens mål.

Denne artikkelen var først publisert i Luftfartsmagasinet som bilag i Dagens Næringsliv 6. juli. 

Publisert: 04. aug 2017