Norge og Storbritannia: Opphever flyforbudet på Super Puma helikoptrene

Luftfartstilsynet i Norge og Storbritannia vil oppheve flyforbudet for Super Pumas helikoptertyper EC225LP og AS332L2 neste uke. Årsaken er at det innføres helt nye, og svært strenge sikkerhetstiltak som vil gjøre det trygt å fly med disse helikoptrene.

– Vi har nå fått gjennomslag for våre krav til nye sikkerhetstiltak av de europeiske luftfartsmyndighetene (EASA). De nye og strenge sikkerhetstiltakene gjør at vi mener det nå vil være trygt å fly disse helikoptrene, sier luftfartsdirektør Lars Kobberstad.


De viktigste nye sikkerhetstiltakene er:

  • Girtypen (FAG) på Turøy-helikopteret skal ikke lenger brukes. Det er erstattet av en annen mer sikker girtype (SNR).
  • Den tillatte levetiden til SNR-planetgiret er vesentlig redusert. I praksis får ikke planetgirene benyttes mer etter 1.000 flytimer. Da blir planetgirene kastet.
  • Det er satt inn en helt nytt system med ny teknologi for å finne spon i giroljen. Dette øker evnen til å finne sponpartikler vesentlig.


En krevende sak

Luftfartsdirektøren forstår godt at de pårørende etter Turøy-ulykken og de som er bruker helikopter til og fra jobb i Nordsjøen, er engstelige over avgjørelsen.

– De berørte har fortsatt mange ubesvarte spørsmål, og tilliten til denne helikoptertypen er langt på vei borte. Det har jeg stor forståelse for. Samtidig er det vår jobb som luftfartsmyndighet å basere våre avgjørelser på fakta. Sammen med våre britiske kolleger har vi gjort grundige vurderinger og er enige om at det nå er riktig å oppheve flyforbudet, sier Kobberstad.

Statens Havarikommisjon for Transport (SHT) har fortsatt ikke funnet rotårsaken til Turøy-ulykken. Den direkte årsaken er imidlertid kjent. Det var et tretthetsbrudd i et av planetgirene som forårsaket ulykken. Selv om SHT ikke er ferdig med sin etterforskning, mener luftfartsdirektøren likevel at det er riktig å oppheve flyforbudet nå.

– Det er ikke uvanlig at man aldri finner rotårsaken etter en ulykke. I slike tilfeller innfører man nye sikkerhetstiltak som skal forhindre at den direkte årsaken skjer igjen, sier Kobberstad.

Hva skjer nå?

Helikoptertypene vil ikke få starte å fly umiddelbart. Det skal utføres en rekke kontroller og inspeksjoner før flygingen kan gjenopptas. Luftfartstilsynet vil kreve at helikopterselskapene følger alle de nye sikkerhetskravene og utarbeider egne sikkerhetsstudier som skal dokumentere hvordan de har tenkt å ta helikoptrene i bruk igjen. Selskapene må vise at de har alle nødvendige forutsetninger på plass før de kan starte å fly igjen. Luftfartstilsynet vil følge dette nøye.

Bakgrunn

Flyforbudet ble innført umiddelbart etter Turøy-ulykken den 29. april i 2016. Sommeren 2016 innførte også European Aviation Safety Agency (EASA) flyforbud for disse helikoptertypene. I oktober i 2016 opphevet EASA flyforbudet, mens Norge og Storbritannia opprettholdt forbudet i sine land. Siden den gang har EASA utarbeidet en rekke nye sikkerhetskrav. Norge og Storbritannia har nå fått gjennomslag for sine krav, og med de nye sikkerhetstiltakene mener Luftfartstilsynet at helikoptrene er trygge å fly med.

Publisert: 07. jul 2017