Informasjon til AIC-N 04/17

Vi viser til AIC-N 04/17 om akseptering av utenlandsk utdanning og eksamen. Utdanning som er gjennomført i utlandet aksepteres fullt ut såfremt den er gjennomført i tråd med gjeldende EASA-bestemmelser.

Vi er kjent med at en del norske elever har gjennomført et firedagers teorikurs ved en skole utenfor Norge. Skolen fremsetter dokumentasjon som er åpenbart feilaktig og som viser til kurs som ikke kan være gjennomført slik skolen hevder. Skolen kan heller ikke vise til at elevene er formelt overført fra norsk skole. Luftfartstilsynet er derfor av den oppfatning at utdannelsen ved denne skolen er mangelfull og ikke fyller kravene som følger av regelverket i forordning (EU) 1178/2011.

Et kurs til PPL-teori skal omfatte 100 timer trening, enten i klasserom eller som en kombinasjon av fjernundervisning og klasseromsundervisning. Dersom det er tvil om kandidaten oppfyller dette kravet skal han/hun kontakte skolen og be om dokumentasjon på den treningen som er gjennomført. Skolen skal kunne dokumentere dette og Luftfartstilsynet vil verifisere dokumentene.

Teoriundervisning gjennomført i tråd med CAA UK AltMoC nr 2015-00011, publisert som CAP 1298, er ikke tatt inn som en del av norsk forskrift og kan ikke benyttes for utstedelse av norsk sertifikat.

Elever som har gjennomført deler av teorikurs ved norsk skole kan overføres til en skole i et annet EASA-land der teoriutdanningen kan fullføres. I slike tilfeller skal treningsjournaler overføres fra den første til den andre skolen og mottakende skole skal gjennomføre en evaluering for å få dokumentert at eleven har fått komplett undervisning. Luftfartstilsynet har vært i kontakt med norske skoler og har fått bekreftet at ingen elever er overført til skole i utlandet per 31. mars 2017.

Publisert: 31. mar 2017