Første sikkerhetspris for droner går til Reidar Otto Johnsen i NRK Luftfoto

Det ble Reidar Otto Johnsen som mottok Luftfartstilsynets sikkerhetspris for droner 2017. Prisen ble tildelt for første gang, under den nasjonale dronekonferansen «Droner i Norge» som fant sted i Bodø 7. februar 2017.

Reidar Otto Johnsen har under sin ledelse av Norsk Rikskringkastings Luftfotoavdeling fremmet en unik sikkerhetskultur. Det har bidratt i stor grad til at NRKs luftfotoavdeling har blitt en rollemodell for andre store luftfartsoperatører.

Prisen ble tildelt av Jan Petter Steinland, direktør for Strategiavdelingen i Luftfartstilsynet. Under overrekkelsen trakk han frem at Johnsen utviser respekt for konkurrerende virksomhet, ved å åpne sine prosedyrer slik at alle kan lære av både gode og mindre gode erfaringer NRK Luftfoto har gjort seg gjennom mange år og omfattende virksomhet.

Samarbeidet mellom Reidar Otto og Luftfartstilsynet har i en årrekke vært svært godt, preget av gjensidig respekt og tillit.

– Med sin bakgrunn fra luftsport (hanggliding, paragliding og helikopter) har han dannet en helt unik sikkerhetskultur basert på de verdiene vi kjenner fra tradisjonell luftfart. Johnsen har jobbet utrettelig for å ivareta disse verdiene fremover gjennom sitt engasjement for barn og ungdom, i Multikopterklubben Øst og NRK Luftfoto, avsluttet Steinland.

Reidar Otto Johnsen takker Luftfartstilsynets John Inge Bacher og Bente Heggedal som har hjulpet han og NRK Luftfoto å få sikkerhetsforståelse. Videre takket han Tove Aabakken, HMS-sjef i NRK, som tenker på sikkerhet for folk, både i forhold til droneteamet og det å ta hensyn til dem på bakken.

 

 

 

Luftfartstilsynets sikkerhetspris for droner ble etablert for å styrke og anerkjenne sikkerhetsarbeidet innenfor bruk av ubemannede systemer. Hensikten er å øke fokus på sikkerhet og fremme god sikkerhetskultur på dette feltet.

Kriterier for prisen

  • Prisen tildeles enkeltpersoner eller organisasjoner som har utmerket seg når det gjelder sikkerhetsarbeid innenfor feltet ubemannet luftfart.
  • Luftfartstilsynet vurderer innsats som omfatter kortsiktig og langsiktig organisasjonsarbeid, kulturarbeid, opplæring og drift, rapportering, operativ, teknologi eller tekniske innovasjon eller andre forhold som kan bidra til økt sikkerhetsnivå.
  • Prisen tildeles for et kalenderår.
  • Vinneren har gjort et målrettet og målbart sikkerhetsarbeid over minimum 3 år.
Publisert: 07. feb 2017