Forberedt på terror

Dag Hansen, fagansvarlig security, Luftfartstilsynet

Målet er at du i fremtiden skal kunne gå gjennom sikkerhetskontrollen uten å kaste sjampoflasken eller ta ut PC-en. Men inntil videre er dagens strenge krav til sikkerhet nødvendige for at det skal være trygt å fly.

11. september 2001 vil bli stående som starten på en ny æra innen luftfart. Fra den dagen startet jobben med å innføre synlige og usynlige tiltak verden over.

Målet er å minimalisere risikoen for terror.

Attraktivt terrormål

– Vi har tatt inn over oss at samfunnet har økt terrortrussel, og at luftfarten er et attraktivt mål for terrorister, sier Dag Hansen, fagsjef Security i Luftfartstilsynet.

– Vi jobber aktivt med å være i forkant av terror-anslag, og vi har en omfattende verktøykasse å hente tiltak fra hvis det skulle være den minste indikasjon på et mulig anslag mot flytrafikk, forsikrer Hansen.

Nødvendig kontroll

Sikkerhetsbegrepet er todelt i engelsk språk. Vi snakker om «safety» og «security». «Safety» skal bidra til å hindre ulykker i luftfarten. «Security» skal bidra til å hindre ulovlige handlinger og anslag mot luftfarten.

Når du som passasjer mener at du blir unødvendig strengt behandlet, skal du vite at sikkerhetskontroll handler om nettopp det – sikkerhet. Det handler om å eliminere risikoen for uønskede hendelser. Funn av eksplosiver i væskeform var bakgrunnen for væskeforbudet, som fortsatt gjelder. I dag er dette godt innarbeidet, men selv om passasjerene gjennom mer enn et tiår er blitt oppdratt til å tenke sikkerhet, dukker det stadig opp forbudte gjenstander i sikkerhetskontrollen.

Enklere på sikt

Irriterende heft på reisen? Ja! Nødvendig?

– Ja, inntil videre, sier Dag Hansen. Men det jobbes mot et mål om at du som passasjer skal kunne gå gjennom sikkerhetskontrollen uten å måtte ta ut PC eller flasker, altså en mer praktisk kontrollmetode. Teknologien er i en rivende utvikling, og allerede nå ser vi at kombinasjonen menneskelige ressurser og ny teknologi gir mindre rom for feil. Vi har blant annet tatt i bruk sveipere som detekterer sprengstoff, samt sikkerhetsskannere.

Identifiserer nye trusler

Etter 9/11 måtte luftfartsmyndighetene utarbeide et system som gjorde at vi som passasjerer kan være trygge på at sikkerheten vår er ivaretatt. Hver gang det identifiseres en ny trussel, gjør myndighetene en vurdering av hva det betyr for luftfarten, og iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak. I ytterste konsekvens kan luftfartsdirektøren stenge det norske luftrommet. Men så langt har det ikke vært nødvendig.


– Det oppdages stadig nye planer for anslag mot luftfarten, forteller fagansavarlig i securityseksjonen. Luftfartstilsynet er i tett dialog med andre relevante myndigheter, som politi, etterretning og departementer. Det foregår også et utstrakt samarbeid på internasjonalt nivå.

Terroristene blir smartere, og vi må henge med. Vi har både synlige og usynlige metoder for å hindre terror i norsk luftfart, sier Dag Hansen

 

Publisert: 05. jul 2017