Flyforbudet opphevet i Norge og Storbritannia

Flyforbudet for helikoptertypene EC225LP og AS332L2 er opphevet fra 20. juli 2017. Luftfartstilsynet har vedtatt et nytt sikkerhetsdirektiv som fastsetter vilkår som må oppfylles før helikoptertypene kan tas i bruk igjen.

– Vi har hele tiden stått fast på at vi ikke opphever flyforbudet før vi er sikre på at helikoptrene er trygge å fly. Mens resten av verden opphevet sitt flyforbud i fjor, opprettholdt Norge og Storbritannia vårt forbud. Nå har vi fått gjennomslag får våre sikkerhetskrav, og vi mener derfor at med de nye og strenge sikkerhetstiltakene er helikoptrene trygge å fly med, sier luftfartsdirektør Lars Kobberstad.

For ytterligere informasjon om saken og prosessen forut for vedtaket, kan du lese hele innstillingen til sikkerhetsdirektivet i vedlagte PDF

Publisert: 20. jul 2017