Flyforbudet gjelder fortsatt

Statens Havarikommisjon for Transport (SHT) la i april frem sin foreløpige rapport etter Turøy-ulykken. Luftfartstilsynet opprettholder flyforbudet for Super Pumas helikoptertyper EC225LP og AS332L2.

Fredag mottok også Luftfartstilsynet SHTs rapport.

– Av det vi har sett i forbindelse med høringsprosessen virker rapporten fra SHT god og grundig. Nå trenger vi litt mer tid til å se på detaljene i rapporten. Luftfartstilsynet opphever ikke flyforbudet før vi er helt sikre på at helikoptertypene er trygge å fly, sier luftfartsdirektør Lars Kobberstad.

Luftfartstilsynet og Luftfartstilsynet i Storbritannia (CAA UK) har et godt samarbeid i denne saken. Så langt har begge land valgt å opprettholde flyforbudet for Super Pumas helikoptertyper EC225LP og AS332L2.

Flyforbudet ble innført samme dag som Turøy-ulykken skjedde.

Publisert: 28. apr 2017