Viktig informasjon om utdanning til privatflygersertifikat

Luftfartstilsynet har i det siste fått spørsmål om reglene for teoretisk og praktisk utdanning til flygersertifikatene PPL (Private Pilot Licence) og LAPL (Light Aircraft Pilot Licence). Vi understreker at utdanning til PPL- og LAPL-sertifikat kun aksepteres fra flyskoler godkjent av Luftfartstilsynet.

Dersom slik privatflygerutdanning tas utenfor Norge, må det være ved en flyskole som har godkjenning som Approved Training Organisation (ATO).

Luftfartstilsynet aksepterer ikke teoretisk og/eller praktisk utdanning, inkludert teorieksamen, til PPL-sertifikat som er gjennomført utenfor Norge ved et registrert lærested, på engelsk forkortet RF (Registered Facility) eller RTF (Registered Training Facility). Vi viser til AIC-N 04/17 og AIC-N 11/17 utgitt av Luftfartstilsynet i 2017. Disse to informasjonsskrivene gir orientering om utdanning ved RF-er utenfor Norge.

Her er oversikt over godkjente flyskoler i Norge, både ATO-er og RF-er.

Lurer du på om en utenlandsk flyskole er en Approved Training Organisation (ATO) eller en Registered Facility (RF)? Luftfartsmyndighetene i de enkelte medlemsland i Det europeiske flysikkerhetsbyrået (EASA) skal ha oversikt over hva de har godkjent. Ett eksempel er ATO-ene godkjent av britiske luftfartsmyndigheter (CAA-UK), som du finner her.

Kontakt Luftfartstilsynet

  • Postadresse: Postboks 243, 8001 Bodø
  • Besøksadresse: Sjøgata 45–47, 8006 Bodø
Publisert: 11. jun 2018