U-space: En fremtid med tusenvis av droner i trygg trafikk

U-space.

Om 15-20 år ser man for seg at et stort antall droner utfører en rekke ulike oppdrag, eksempelvis å transportere mennesker i dronedrosjer og å levere små og store pakker hjem til deg. En viktig løsning for en slik fremtid er under oppbygging, og navnet er U-space.

 U-space er en felleseuropeisk løsning for trygg og effektiv tilgang til luftrommet for det man tenker seg blir en mengde med droner. Dronene skal mer eller mindre automatisk gå i skytteltrafikk mellom et stort antall destinasjoner, for eksempel fra et lager med sportsutstyr til en landingsplass i din hage.

Trygge dronetaxier

Flere aktører jobber også med å utvikle dronedrosjer. Prototyper av disse – med plass til én eller to personer – er i dag under testing. Produsentene ser for seg at du om noen år skal kunne bestille en slik drosje, sette deg inn i den når den kommer og taste inn hvor du vil dra på en skjerm om bord i dronen. Deretter sørger den for at du kommer deg dit du skal.

– Scenariene hører foreløpig fremtiden til. Ekspertene er uenige om hvor langt frem i tid dette ligger, men de fleste er enige om at det vil skje før eller siden. Det er imidlertid mye som må på plass før vi kan ta dronedrosje og bestille all slags varer som leveres av droner. Vi godkjenner ikke slike flygninger før vi er sikre på at de er like trygge som annen luftfart, fastslår luftfartsdirektør Lars Kobberstad.

Automatiske systemer

Etterspørselen etter dronetjenester er allerede i dag sterkt økende, i likhet med antall droner og droneflygere. Derfor ønsker EU å modernisere europeisk flysikringstjeneste (Air Traffic Management, ATM). Dette er hovedoppgaven til EU-programmet SESAR (Single European Sky ATM Research). I utviklingsfasen av en ny og bedre flysikringstjeneste i Europa blir SESAR administrert av SESAR Joint Undertaking, et offentlig–privat partnerskap.

SESAR skal bidra til ytterligere automatisering av flysikringstjenesten gjennom bruk av avanserte digitale og virtuelle løsninger. Målet er at alle typer luftfartøyer – som droner, allmennfly og kommersiell og militær luftfart – skal dele det europeiske luftrommet på en sikker måte.

Trygt for mange droner samtidig

SESAR skal blant annet – gjennom nevnte U-space – legge grunnlaget for det som blir en samling av nye tjenester med digitaliserte og automatiserte funksjoner og prosedyrer som skal sørge for at mange flere droner enn i dag kan ferdes i lufta – trygt og samtidig. U-space skal etter planen introduseres i fire faser, fra om lag 2020 til rundt 2035.

  • I første fase handler det om å sørge for regler for registrering og identifisering av droner. Geofencing-teknologi, det vil si at dronene selv unngår områder de ikke skal befinne seg i, blir også viktig. Dette kan allerede være på plass i 2019 eller 2020.
  • I neste fase kommer mer kompliserte løsninger – som reiseplanlegging og traségodkjenning (flight planning), sporing (tracking) og dynamisk luftromsinformasjon i digitale kartløsninger (airspace dynamic information). SESAR ser for seg at dette vil komme i 2022 eller noe senere.
  • I tredje fase, trolig mellom 2027 og 2030, implementeres avanserte tjenester som skal støtte komplekse operasjoner i utfordrende områder. Dette inkluderer identifisering av konflikter og automatiserte antikollisjonssystemer («Detect and avoid»).
  • I siste fase lanseres komplette tjenester der droneaktiviteten skjer så automatisk som mulig, men trafikken skal være overvåket fra kontrollsentre. Dette kan være klart i 2035, ifølge SESAR.

Regjeringens dronestrategi

Arbeidet med SESAR og U-space er en av årsakene til at regjeringen nå har utarbeidet en dronestrategi som skal legge til rette for en samfunnstjenlig utvikling og bruk av droner i Norge. Luftfartstilsynet har en sentral rolle i forbindelse med dronestrategien.

– Luftfartstilsynet har signert en intensjonsavtale med SESAR Joint Undertaking, noe som gir oss tilgang til utviklingen og aktivitetene, både dem som pågår nå og dem som skal finne sted i årene fremover. Dette gjør at vi får nyttig informasjon om nye prosjekter og nødvendig kompetanse i forbindelse med jobben vi skal gjøre videre i det interessante og fremtidsrettede arbeidet med SESAR-programmet og U-space, sier Lars Kobberstad.

Publisert: 09. apr 2018