Seminar for sertifiserte og nasjonalt godkjente instruktører innen securityområdet

Luftfartstilsynet arrangerer seminar for sertifiserte og nasjonalt godkjente instruktører innen securityområdet, onsdag 13. og torsdag 14. februar 2019 i Bodø.

Seminaret er for instruktører og personer med stabs – og koordineringsfunksjoner på utdanningsområdet.

Dette er en møteplass som skal gi deltagerne faglig påfyll, muligheter for erfaringsutveksling og således føre til god nasjonal ivaretagelse av security i luftfarten.

Deltagelse og gjennomføring ansees som oppfriskningsopplæring iht krav definert i forordning (EU) nr. 2015/1998 pkt 11.4. Dokumentasjon utleveres med seminarets avslutning. 

Instruktører må gjennomføre dette seminaret minst hver 2.år for å opprettholde sertifisering/godkjenning.

Seminarets innhold er under utvikling. Hovedinnholdet baseres på å behandle tema innenfor

  • Tilstandsbilde security i norsk luftfart alle områder
  • Tilsynsfunn, trender og analyser  
  • Risikoinformasjon
  • Informasjon om aktuelle saker
  • Regelverk
  • Status innenfor utdanningsområdet
  • Spørsmål og diskusjoner
  • Sosialt samvær

Endelig agenda publiseres medio januar.

Luftfartstilsynet vil svært gjerne at instruktører er representert på seminaret.

Seminaret vil berøre sensitiv informasjon og vil være lukket for andre.

Alle deltagere må ha gyldig bakgrunnssjekk. 


Påmelding

Seminaret er gratis.

Påmeldingsfrist er mandag 14. januar

Oppstart første dag kl.1100 og avslutning andre dag senest kl.1400 i Luftfartstilsynets lokaler.

Reisekostnader dekkes av den enkelte. Bodø har en rekke hoteller i gangavstand. Vær tidlig ute!

Meld deg på her

Kontakt

Har du spørsmål om seminaret. Send mail til eli@caa.no  

Publisert: 18. okt 2018