Seminar for sertifiserte og nasjonalt godkjente instruktører innen securityområdet

Luftfartstilsynet arrangerer seminar for sertifiserte og nasjonalt godkjente instruktører innen securityområdet, onsdag 13. og torsdag 14. februar 2019 i Bodø.

Seminaret er for instruktører og personer med stabs – og koordineringsfunksjoner på utdanningsområdet.

Dette er en møteplass som skal gi deltagerne faglig påfyll, muligheter for erfaringsutveksling og således føre til god nasjonal ivaretagelse av security i luftfarten.

Deltagelse og gjennomføring ansees som oppfriskningsopplæring iht krav definert i forordning (EU) nr. 2015/1998 pkt 11.4. Dokumentasjon utleveres med seminarets avslutning. 

Instruktører må gjennomføre dette seminaret minst hver 2.år for å opprettholde sertifisering/godkjenning.

Agenda dag 1: 13. februar

1000 1100 Registering
Deltagere registrerer sin ankomst i resepsjonen.
1100 1110 Åpning.
Seminaret åpnes. Gjennomgang av agenda og praktisk informasjon.
1110 1150 Securityarbeidet i Norge og risikoinformasjon
En overordnet presentasjon.
1150 1230  Instruktørollen 
En gjennomgang av forholdet mellom instruktør, innleid fagpersonell, arbeidsgiver, kunde, kursdeltaker og Luftfartstilsynet. Bruk av supervisors i opplæringen.
1230 1315 Lunsj
Luftfartstilsynet kantine
1315 1445 Tilstandsbilde Security i norsk luftfart
Luftfartstilsynet presenterer tilstandsbildet i norsk luftfart på alle områder. 
Fokus på trender, analyser, utfordringer, m.m. Diskusjon.
1445 1500 Pause
1500 1600

Workshop
Hvordan kan dere som instruktører bidra til å redusere avvik.

Deltakerne deles inn i 7 grupper og hver gruppe skal avlevere en skriftlig besvarelse. 4 av gruppene må presentere besvarelsen på dag 2.

1600 1615     Avslutning dag 1

 

Agenda dag 2 14. februar

0900- 0905  Åpning dag 2. 
Refleksjon dag 1
0905- 0935 Gjennomgang av gruppeoppgave workshop dag 1
Presentasjon av gruppearbeid fra 4 av gruppene. Hver av de 4 gruppene får 5 minutter til å presentere gårsdagens arbeid.
0935- 1005 Nytt regelverk
Hva er nytt og hva kommer?
1005- 1035

Veiledning kursspesifikasjon

  • En gjennomgang av nye punkter i veiledningsheftet for kap 11.
  • Innmelding av kurs.
1035- 1055 Pause
1055- 1215 Kvalitetsoppfølgning og dokumentasjon
Krav og forventninger som Luftfartstilsynet har til kvalitetsoppfølging og dokumentasjon av kurs.
1215-1245 Lunsj
Luftfartstilsynet kantine
1245- 1330

Praktisk informasjon. Aktuelle saker
Presentasjon av aktuelle saker som pågår og som har betydning for seminarets deltagere. Diskusjon

1330- 1345 Avslutning

 

Luftfartstilsynet vil svært gjerne at instruktører er representert på seminaret.

Seminaret vil berøre sensitiv informasjon og vil være lukket for andre.

Alle deltagere må ha gyldig bakgrunnssjekk. 


Påmelding

Seminaret er gratis.

Påmeldingsfrist er mandag 14. januar

Oppstart første dag kl.1100 og avslutning andre dag senest kl.1400 i Luftfartstilsynets lokaler.

Reisekostnader dekkes av den enkelte. Bodø har en rekke hoteller i gangavstand. Vær tidlig ute!

Kontakt

Har du spørsmål om seminaret. Send mail til eli@caa.no  

Publisert: 18. okt 2018