Securityseminar for norske flyselskap og for personer med stabs- og koordineringsfunksjoner i handlingsselskaper

Luftfartstilsynet arrangerer Securityseminar for norske flyselskap og for personer med stabs- og koordineringsfunksjoner på securityområdet i handlingsselskaper. Seminaret holdes i Bodø 12. februar 2019.

Luftfartstilsynet arrangerer Securityseminar for ansvarshavende security i norske flyselskap (BSL Sec 1-1§ 10) og for personer med stabs- og koordineringsfunksjoner på securityområdet i handlingsselskaper. Bodø 12. februar 2019.

Dette er en møteplass som skal gi deltagerne faglig påfyll, muligheter for erfaringsutveksling og således føre til god nasjonal ivaretagelse av security i luftfarten.

Deltagelse og gjennomføring ansees som oppfriskningsopplæring iht krav definert i forordning (EU) nr. 2015/1998 pkt 11.4. jfr. 11.2.5. Dokumentasjon utleveres med seminarets avslutning. 

Agenda 12. februar

0800-0830 Registering
Deltagere registrerer sin ankomst i resepsjonen.
0830-0835 Åpning.
Seminaret åpnes. Gjennomgang av agenda og praktisk informasjon.
0835-0910 Securityarbeidet i Norge og risikoinformasjon
En overordnet presentasjon.
0910-1030

Tilstandsbilde Security i norsk luftfart
Luftfartstilsynet presenterer tilstandsbildet i norsk luftfart på alle områder. 
Fokus på tilsynsfunn, trender, analyser, utfordringer, motivasjon, kvalitetskontroll, m.m.

1030-1050 Pause
1050- 1200 Regelverk
Endringer og presiseringer regelverket – spesielt kap 3, 5, 7, 11 (inkl 11.2.5.d)
Nytt regime for personkontroll (bakgrunnssjekk) av ansatte er vedtatt i EU og skal implementeres i Norge.
1200-1230 Lunsj
Luftfartstilsynets kantine
1230- 1300 Informasjon om aktuelle saker 
Presentasjon av saker av interesse for flyselskaper og handlingselskaper
1300- 1330 Spørsmål og diskusjoner
1330 1400  Avslutning  
Utdeling av deltakerbevis


Seminaret vil berøre sensitiv informasjon og vil være lukket for andre.

Alle deltagere må ha gyldig bakgrunnssjekk. 


Påmelding

Seminaret er gratis. Det serveres lunsj.

Påmeldingsfrist er mandag 14. januar

Oppstart kl. 0830 og avslutning kl.1400.

Reisekostnader dekkes av den enkelte. Bodø har en rekke hoteller i gangavstand. Vær tidlig ute!

Ved spørsmål om seminaret og deltagelse. Send mail til ony@caa.no.  

Publisert: 19. okt 2018