Securityseminar for norske flyselskap og for personer med stabs- og koordineringsfunksjoner i handlingsselskaper

Luftfartstilsynet arrangerer Securityseminar for norske flyselskap og for personer med stabs- og koordineringsfunksjoner på securityområdet i handlingsselskaper. Seminaret holdes i Bodø 12. februar 2019.

Luftfartstilsynet arrangerer Securityseminar for ansvarshavende security i norske flyselskap (BSL Sec 1-1§ 10) og for personer med stabs- og koordineringsfunksjoner på securityområdet i handlingsselskaper. Bodø 12. februar 2019.

Dette er en møteplass som skal gi deltagerne faglig påfyll, muligheter for erfaringsutveksling og således føre til god nasjonal ivaretagelse av security i luftfarten.

Deltagelse og gjennomføring ansees som oppfriskningsopplæring iht krav definert i forordning (EU) nr. 2015/1998 pkt 11.4. jfr. 11.2.5. Dokumentasjon utleveres med seminarets avslutning. 

Seminarets innhold er under utvikling. Hovedinnholdet baseres på å behandle tema innenfor

  • Tilstandsbilde security i norsk luftfart alle områder
  • Tilsynsfunn, trender og analyser med fokus på flyselskaper
  • Risikoinformasjon
  • Informasjon om aktuelle saker
  • Regelverk
  • Flyselskapers post og materiell
  • In-fight supplies
  • Opplæring
  • Personkontroll i luftfarten
  • Spørsmål og diskusjoner

Endelig agenda publiseres medio januar.

Seminaret vil berøre sensitiv informasjon og vil være lukket for andre.

Alle deltagere må ha gyldig bakgrunnssjekk. 


Påmelding

Seminaret er gratis. Det serveres lunsj.

Påmeldingsfrist er mandag 14. januar

Oppstart kl. 0830 og avslutning kl.1400.

Reisekostnader dekkes av den enkelte. Bodø har en rekke hoteller i gangavstand. Vær tidlig ute!

Meld deg på her

Ved spørsmål om seminaret og deltagelse. Send mail til ony@caa.no.  

Publisert: 19. okt 2018