Nye nettsider

Luftfartstilsynet lanserte 11. juni nye nettsider. Vi har gjort en rekke endringer på nettstedet.

Vi har frisket opp utseendet, og innholdet har fått ny drakt. Innholdet er også i stor grad omorganisert, og sortert etter brukergrupper. Vi håper dette vil gi alle en mer brukervennlig opplevelse av Luftfartstilsynets nettsider.

Er det noe du ikke finner, kan du bruke søkefeltet i toppmenyen. Vi har oppgradert søket, slik at du skal få gode treff.

Skjema

Vi har mange skjemaer som våre ulike brukere benytter. Skjemaene er samlet i en egen oversikt der du kan søke deg fram. Du kan også velge kategori for å finne fram til rett skjema.

Regelverk

Regelverk knyttet til luftfarten er i stor grad samlet i en egen søkebase, og du kan gjøre søk i fritekstfelt og bruke kategoriene til å finne relevant regelverk. Vi vil også jobbe med å utvide oversikten for å inkludere veiledninger og annen relevant informasjon.

Min side for piloter

Nytt i løsningen er at piloter kan sjekke noen av sine sertifikatrettigheter, samt utløpsdato på disse. Alle rettighetene er ikke på plass, men vi jobber med å utvikle dette området.

Kommentarer til de nye sidene?

Dersom du har spørsmål eller kommentarer til de nye sidene, blir vi glade for tilbakemeldinger. Send dem gjerne til ks@caa.no.

Publisert: 10. jun 2018