Luftfartstilsynet arrangerer nasjonalt Securityseminar

Foto: Luftfartstilsynet

Luftfartstilsynet arrangerer Securityseminar tirsdag 5. og onsdag 6. februar 2019 i Bodø.

Seminaret er for personer med ansvar for security på norske lufthavner (BSL Sec 1-1 § 10) og personer med stabs – og koordineringsfunksjoner på securityområdet.

Seminaret er en møteplass som skal gi deltagerne faglig påfyll, muligheter for erfaringsutveksling og således føre til god nasjonal ivaretagelse av security i luftfarten.

Agenda dag 1: 5. februar

Seminaret avholdes i hotellets 6 etg.

1000-1100 Registering
Deltagere registrerer sin ankomst i 6 etg.
1100-1105 Åpning.
Seminaret åpnes.
1105-1125 Securityarbeidet i Norge
En overordnet presentasjon
1125-1300 Tilstandsbilde Security i norsk luftfart
Luftfartstilsynet presenterer tilstandsbildet i norsk luftfart på alle områder. 
Fokus på trender, analyser, utfordringer, m.m på områder som angår lufthavnene.
Diskusjon.
1300-1400  Lunsj. 
Hotellets restaurant 1. etg
1400-1430 Samspill mellom operatører og myndigheter
Hva påvirker arbeidet med security nasjonalt og internasjonalt. Er samhandlings-mønstrene kjent og fungerer de hensiktsmessig? Informasjon og diskusjon.
1430- 1500  Arbeidet med security på Oslo lufthavn
Oslo lufthavn informerer om deres arbeid med security.
1500- 1515 Pause
1515- 1615 Risikoinformasjon
Presentasjon av anvendbar risikoinformasjon.
1615-1620  Avslutning
1900  Felles middag
Restaurant 1. etg. Vi møtes til «Mingling» fra 1830.

 

Agenda dag 2: 6. februar

0830-0845  Oppstart dag 2. 
Refleksjon dag 1
0845-0930 Opplæring av sikkerhetspersonell – kap 11.
Opplæring er avgjørende for en god security. Status og nyheter.
0930-0955 Cyber Security
Ny trussel mot det etablerte! Hva er cyber security og hva betyr det for oss?
0955-1015    Pause
1015-1045 Regelverk
Hva er nytt og hva kommer. Nytt regime for personkontroll (bakgrunnssjekk) av ansatte er vedtatt i EU og skal implementeres i Norge.
1045-1130 Endringer i trusselbildet.
Hva skjer når hendelser eller endringer i trusselbildet påvirker sikkerhetsnivået i luftfarten? Beredskapstiltak, kommunikasjon, samhandling, m.m.
1130- 1230  Lunsj
Hotellets restaurant 1. etg
1230-1330 Aktuelle saker.
Presentasjon av aktuelle saker som pågår og som har betydning for seminarets deltagere. Diskusjon
1330-1345       Avslutning
Utdeling av deltagerbevis

Luftfartstilsynet vil svært gjerne at alle lufthavner er representert på seminaret. Av kapasitetshensyn settes det et tak på to personer pr enhet.

Seminaret anses som oppfriskningsopplæring iht krav definert i forordning (EU) nr. 2015/1998 pkt 11.4. Dokumentasjon utleveres med seminarets avslutning. 

Seminaret vil berøre sensitiv informasjon og vil være lukket for andre. Det innebærer også at mobiltelefoner og lignende kommunikasjonsutstyr ikke kan tas med inn i salen.

Alle deltagere må ha gyldig bakgrunnssjekk. 


Påmelding  

Konferansepakken inkluderer kaffe/te og lunsj.

Deltakeravgift uten middag er kr 1102.-. Med treretters middag kr 1715.-.

Deltakeravgift etterfaktureres.

Påmeldingsfrist til seminaret var tirsdag 4. januar 2019.

Deltakerne bestiller reise og opphold selv.

Oppstart ca kl.1100 og avslutning ca kl.1400.

Thon Hotel har forhåndsreservert et antall rom. Bestilling sendes nordlys.konferanseansvarlig@olavthon.no, med referanse: 26994534.

Har du spørsmål, ta kontakt per mail; eli@caa.no