Luftfartstilsynet arrangerer nasjonalt Securityseminar

Foto: Luftfartstilsynet

Luftfartstilsynet arrangerer Securityseminar tirsdag 5. og onsdag 6. februar 2019 i Bodø.

Seminaret er for personer med ansvar for security på norske lufthavner (BSL Sec 1-1 § 10) og personer med stabs – og koordineringsfunksjoner på securityområdet.

Seminaret er en møteplass som skal gi deltagerne faglig påfyll, muligheter for erfaringsutveksling og således føre til god nasjonal ivaretagelse av security i luftfarten.

Seminarets innhold er under utvikling. Hovedinnholdet baseres på å behandle tema innenfor

 • Tilstandsbilde security i norsk luftfart alle områder
 • Tilsynsfunn, trender og analyser med fokus på lufthavner
 • Risikoinformasjon
 • Regelverk
 • Samspill operatører og myndigheter
 • Personkontroll i luftfarten
 • Utdanning av sikkerhetspersonell
 • Cyber security
 • Informasjon om aktuelle saker
 • Spørsmål og diskusjoner
 • Sosialt samvær

Endelig agenda publiseres medio januar.

Luftfartstilsynet vil svært gjerne at alle lufthavner er representert på seminaret. Av kapasitetshensyn settes det et tak på to personer pr enhet.

Seminaret anses som oppfriskningsopplæring iht krav definert i forordning (EU) nr. 2015/1998 pkt 11.4. Dokumentasjon utleveres med seminarets avslutning. 

Seminaret vil berøre sensitiv informasjon og vil være lukket for andre. Det innebærer også at mobiltelefoner og lignende kommunikasjonsutstyr ikke kan tas med inn i salen.

Alle deltagere må ha gyldig bakgrunnssjekk. 


Påmelding  

Konferansepakken inkluderer kaffe/te og lunsj.

Deltakeravgift uten middag er kr 1102.-. Med treretters middag kr 1715.-.

Deltakeravgift etterfaktureres.

Påmeldingsfrist til seminaret er tirsdag 4.januar 2019.

Deltakerne bestiller reise og opphold selv.

Oppstart ca kl.1100 og avslutning ca kl.1400.

Thon Hotel har forhåndsreservert et antall rom. Bestilling sendes nordlys.konferanseansvarlig@olavthon.no, med referanse: 26994534.

Meld deg på seminaret her


Har du spørsmål, ta kontakt per mail; eli@caa.no